Anna Linusson Jonsson och Benkt Wiklund
Byggstenar för upphandling och inköp vid Umeå universitet.
Företagsforskarskolan.
Byggstenar för upphandling och inköp vid Umeå universitet.
Tema
Samverkan

Företagsforskarskolan slår broar mellan ämnen, forskare, näringsliv och offentlig sektor. Vad innebär det nya strategiska partnerskapet mellan Umeå kommun och Umeå universitet? Och gröna kolväten är resultatet av samverkan. Aktum 1 2018 har tittat djupare på några framgångsrika samverkansprojekt som Umeå universitet deltar i.

Slider