Linda Sandblad, samordnare för UCEM
Byggstenar för upphandling och inköp vid Umeå universitet.
Linda Sandblad vid UMeå Core Facility for Electron Microscopy.
Byggstenar för upphandling och inköp vid Umeå universitet.
Tema
Upphandling

Umeå universitet köper varje år varor och tjänster genom annonserad upphandling för 500 MSEK. Ändå vet många så lite om vad upphandling innebär och vad som krävs av oss. I fjärde numret av Aktum 2017 går vi djupare in på upphandling med några exempel, tips och tricks.

Slider