Aktum • december 2016 • nr 4

TEMA: ARBETSBELASTNING Svårt att uppnå en lagom arbetsbelastning – Jämförbar förberedelsetid är en fråga om rättvisa – Vikten av att involvera chefen vid ohälsa – BREXIT

TEMA: ARBETSBELASTNING Svårt att uppnå en lagom arbetsbelastning – Jämförbar förberedelsetid är en fråga om rättvisa – Vikten av att involvera chefen vid ohälsa – BREXIT