Aktum • februari 2012 • nr 1

TEMA: Universitetet som myndighet  Möt professor Carina Keskitalo – En dag på UFBI – Ekonomisk kris i Europa – På UB trivs man – Yngve Gustafson är årets Västerbottning – Rose Lassier

TEMA: Universitetet som myndighet 

Möt professor Carina Keskitalo – En dag på UFBI – Ekonomisk kris i Europa – På UB trivs man – Yngve Gustafson är årets Västerbottning – Rose Lassier