Avslutar alla investeringar i fossila bränslen

Som fjärde lärosäte i landet har det vid Umeå universitet tagits beslut om att avsluta alla investeringar som sker i företag som utvinner, förädlar eller distribuerar kol, olja eller gas, så kallade fossila bränslen.

Det var i slutet av december som universitetets budgetkommitté beslutade att alla placeringar för universitetets stiftelser ska vara fossilfria. Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör, budgetchef och huvudföredragande i budgetkommittén, var med när beslutet togs.
 
— Det är ett klokt beslut och visar vad Umeå universitet står för, vårt förtroende är viktigt, säger Per Ragnarsson.
Han menar att det är ett steg i rätt riktning för Umeå universitet och att det ligger i linje med satsningen på det arktiska temaåret.
 
Globalt pågår det sedan 2011 en kampanj för en fossilfri miljö, för att divestera. Kampanjen ”Fossil Free” startade i USA och har sedan spridit sig världen över. I Sverige finns ”Fossil Free” från Malmö i söder till Luleå i norr.
 
Kampanjen uppmanar institutioner att divestera ur fossil energi och riktar sig till större organisationer som kommuner och universitet som kan ha stora innehav. Även vid Umeå universitet finns det aktiva studenter, om än inte i den omfattning som i exempelvis Lund och Stockholm.
 
Där har studenterna drivit kampanjer med namninsamlingar och demonstrerat för att universiteten ska divestera. Vid Umeå universitet har det gått lugnare till. På ”Whole earth”-dagen deltog en grupp studenter ur ”Fossil Free Umeå universitet” med en monter och nära hundra studenter har i dag skrivit på namninsamlingen för ett fossilfritt universitet.
 
Christian Tengblad arbetar som samordnare på organisationen ”Fossil Free Sverige” och han menar att Umeå universitets divestering är en del av en större förändring.
— Läget är akut och vi måste ställa om ekonomin, den är fossilberoende nu, säger han.
 
Chalmers Tekniska Högskola, Stockholms universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet har redan tagit ställning för ett fossilfritt lärosäte. Lunds universitet har gjort sig av med delar av sina innehav i bolag som hanterar fossila energislag. Även kommuner som Örebro, Uppsala, Strömstad, Malmö, Stockholm, Borås har genomfört förändringen och organisationer som Svenska kyrkan och Region Östergötland.
 
Initiativet till att göra Umeå universitet till ett fossilfritt universitet togs av rektor Hans Adolfsson i början av december förra året och beslutades av budgetkommittén i slutet av månaden. Sällan har väl ett beslut genomförts så snabbt.
 
Redan vid årsskiftet var Umeå universitet fossilfritt, förutom en mindre del som förvaltas av SEB där det ännu inte är helt klart att förändringen genomförts. Per Ragnarsson förklarar det snabba förloppet med att Umeå universitet hade väldigt lite fossila placeringar.
 
Endast 0,23 procent av stiftelseinvesteringarna var placerade i företag som utvinner fossila bränslen. Dessa låg i en och samma fond, nämligen ”Öhman Etiska Emerging Market”. Fonden har nu har avslutats och istället ligger investeringarna i de fossilfria fonderna ”Öhman Global hållbar” och ”Öhman Sverige hållbar”.
 
Att universitet hanterar fonder, aktier och räntebärande papper kanske låter underligt. Det är donationer till universitetet som utgör stiftelserna, för Umeå universitet handlar det om 36 anknutna stiftelser där den största är Handelshögskolans fond. Stiftelser vars avkastning framför allt delas ut till forskning.
 
Totalt rör det sig om 200 miljoner kronor som förvaltas, vilket är mindre summor jämfört med stora universitet som Lund och Uppsala. Umeå universitets stiftelsepengar förvaltas idag till största delen av kapitalförvaltare ”E Öhman J:or Welth ­Management AB”, som redan genomfört bytet av fonderna. Utöver universitets tillgångar på ca 2,4 miljarder kronor utgör stiftelsepengarna knappt en tiondel av universitetets totala tillgångar.
 
Umeå universitetet kommer inte längre tillåta investeringar i fossila bränslen. Den policy för placeringar, som universitetet följer idag, säger att universitetet inte ska investera i vapen, droger eller pornografi, men ingenting om fossila placeringar. Nu kommer ett arbete inledas med att se över policyn så att det uttryckligen står att inga fossila placeringar får göras, ett arbete som beräknas vara klart i juni månad 2017.
— Det är viktigt att vi kan stå för de investeringar vi gör, att de är trygga och etiskt bra, säger Per Ragnarsson. ○
 
Läs mer om kampanjen:
http://gofossilfree.org/se/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *