Barbara Schumann om hållbarhet inom folkhälsa

Inom folkhälsovetenskap är det viktigt att belysa hur klimatförändringar kan leda till ökande hälsoproblem i världen. Barbara Schulman har varit drivande i att utveckla kursen ”Hälsa, miljö och hållbarhet” som under vårterminen 2017 gavs för första gången.

–Masterkursen i folkhälsovetenskap behövs mer än någonsin just nu då världen står in- för en förändring, oavsett vi vill det eller inte. Tanken bakom kursen är att lära ut vilka hälsofaror som förknippas med miljöproblem och hur vi kan skapa samhällen som är mer motståndskraftiga mot klimatförändringarna. Samhället måste anpassa sig då vi i framtiden exempelvis kan få se ökad förekomst av denguefeber och malaria, dessutom i nya områden jämfört med tidigare, på grund av stigande temperaturer och för- ändrade nederbördsmönster.
Tidigare hade vi en forskarkurs ”Climate change and health research methods”, men vi utvecklade den nya kursen för att se det bredare perspektivet och få en mer generell syn på hållbar utveckling, något som går djupare än bara klimatförändring. Vi har hittills lärt oss mycket från den första terminen då vi ser ett tydligt behov av att projektarbetet under kursen kan påbörjas tidigare.
 
–Den hållbara utvecklingen är viktig för vår framtid och på vår institution så har åt- gärder vidtagits. Vi uppmuntrar exempelvis kollegorna att ta tåg, eller att hålla skypemöten istället för långa resor med flyg. På enheten köper vi ekologiskt te och kaffe till fikarummet och på enhetsdagarna blir det i första hand köttfri och lokalproducerad mat.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *