Det kom ett brev till redaktionen…

"Jag är docent— det vill säga; jag uppfyller vissa bestämda krav om vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. En kompetensmarkering om förmåga, där pedagogisk skicklighet bland annat omfattar kommunikation med studenter, kollegor och det omgivande samhället.

Jag är autistisk — det vill säga jag uppfyller vissa bestämda kriterier om nedsatt och annorlunda kognition. En inkompetensmarkering om oförmåga, där nedsatt kognition bland annat innebär svårigheter inom social och språklig kommunikation samt föreställningsförmåga.

Jag är hyperaktiv, dvs. uppfyller vissa bestämda kriterier om bristande kognition. En inkompetensmarkering om oförmåga, där bristande kognition bl.a. innebär överdriven aktivitetsgrad, impulsivitet och betydande koncentrationssvårigheter.

 

De betitlade (o)funktionsområdena ovan framhäver och utesluter förväntningar; den första om havd kompetens, de senare om nedsatt kompetens. Medan en docenttitel innebär behörighet och duglighet, akademiskt sett, är ADHD inte direkt förknippat med akademisk prestation eller någon tillgång kognitivt. ADHD innebär att vissa funktioner i hjärnan inte fungerar som vanligt och det mesta av målinriktat arbete hämmas. Inte heller ett autismspektrumtillstånd är till fördel på en arbetsplats och i ett yrke som innefattar sociala relationer.

Personer med autismliknande tillstånd omfattas även av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Bara det att ha ett jobb är bra. Jag är en slags levande paradox, utvecklingsstörd, ”genomgripande störningar i utvecklingen” är den formella termen för autismspektrumtillstånd, och samtidigt framstående. Oförmögen i mänskliga möten; jag blir uttröttad av sociala sammanhang och bara vid närvaro av människor upphör min arbetsförmåga. Förmögen akademiskt; kan kreativt och på kort tid ensam genomföra nästan vilken konkret arbetsuppgift som helst. Mitt jobb är alltså för gott villkorat.

 

Ibland känns det som jag ålagts en bevisbörda som är rätt tung att bära och som jag i mitt jobb om och om försöker att styrka för att undanröja allt tvivel på min kompetens och den position jag har. Jag synes kanske vara arbetsskydd men är bara människoskygg. Jag är dock oerhört tacksam för de möjligheter jag givits, och försöker verkligen att förvalta det förtroende och den förmåga jag har fått och har. Jag är därför, trots kolliderande förmågor, en tillfreds anställd hyperaktiv och autistisk docent med funktionstillägg, som tillåts vara icke-linjär, ihärdig, nyfiken, modig, oberoende och förändringsbenägen, samt otillräcklig. En avvikande kognitiv stil som fullt ut funnit den bästa tänkbara arbetsplatsen, akademin.” ○

ANONYM

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *