Det hänger på flygandet

På fyra år har Umeå universitets anställda minskat sitt flyg­resande med i genomsnitt 65 mil per person, motsvarande en enkel flygtur till Stockholm. Men fortfarande släpper var och en av oss ut ett ton koldioxid i tjänsten varje år.

ETT UNIVERSITETS viktigaste avtryck i miljön och historien består tveklöst av alla de kunskaper och värderingar som tiotusentals studenter tar med sig och omsätter i beslut och handlingar i yrkeslivet. Tyvärr är det synnerligen svårt att mäta och ännu svårare att klä i siffror. Klart enklare — men inte heller att förakta — är vilka utsläpp vi ger upphov till i tjänsten. Universitetsledningen har satt som mål att universitetets klimat- och miljöbelastning ska minska jämfört med 2012.

DEN ALLRA STÖRSTA delen av verksamhetens direkta klimatavtryck utgörs av tjänsteresor, och där är flyget den i särklass största klimatboven. I genomsnitt orsaka- de varje anställd år 2016 utsläpp på 996 kilo, alltså näs- tan ett ton, koldioxid per år. Av detta står flygresorna för lejonparten, inte mindre än 972 kilo!

Tågresorna svarar för mikroskopiska ett (1) gram koldioxid per person och år, bilresorna för sju kilo. Siffrorna gäller dock enbart tjänsteresor. Medarbetarnas resor till och från jobbet in- går inte, vilket annars sannolikt skulle dra upp siffrorna för främst bilresandet en del.

Ett ton är tungt och låter mycket, men det kan jämföras med att en enda Thailandsresa betyder utsläpp på 2,5 ton koldioxid per person. Vi kan resa i tjänsten närmare två och ett halvt år för att komma upp i samma miljö- belastning som en enda semesterresa.

KLIMATAVTRYCKET FRÅN våra tjänsteresor har alltså minskat något, delvis genom att en del fysiska möten har ersatts med resfria möten med hjälp av distans- överbryggande metoder. En större minskning har skett för verksamhetens övriga energianvändning, det som går åt till uppvärmning av lokaler, belysning, maskiner, kylning med mera. Målet att minska energianvändnin- gen jämfört med 2012 är uppnått med råge, den totala energiförbrukningen har hittills minskat med 18,4 pro- cent. Minskningen motsvarar energiförbrukningen för 343 normalstora villor. Det har varit möjligt bland annat tack vare byte till effektivare kontorsapparater, tids- och närvarostyrd belysning, närvarostyrd ventilation och energiåtervinning av kyla.

All elektricitet som universitetet köper är koldioxidfri grön el som därför i princip saknar klimatavtryck. Vär- men är Umeås fjärrvärme som bland annat alstras med eldning av brännbart avfall. Den beräknas till tre fjärde- delar vara klimatneutral.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *