Porträttbild Dieter Müller.

Dieter Müller har ordet: Samverkan ska integreras

Dieter Müller, vicerektor för forskning, delar sina åsikter kring universitetets avveckling av samverkansstrategin.

Samverkan är en viktig del av universitetets verksamhet. Även statens senaste forskningsproposition lyfter fram samverkan som en viktig aktivitet. Mot denna bakgrund kan det framstå som märkligt att universitets­ledningen nu väljer att avveckla lärosätets samverkansstrategi.
 
Jag tror dock att detta inte är en överraskning för dem som har följt vårt arbete under de senaste arton månaderna. Sedan den nuvarande universitetsledningen har tillträtt finns det inte någon rektor med specifikt ansvar för samverkan. Istället ingår samverkan i alla rektorers uppdrag. Förändringen manifesterades också genom avvecklingen av det strategiska rådet för samverkan samt en översyn av universitetets övergripande visionsdokument Umeå universitet 2020. I det senare identifierades samverkan som ett sätt att utveckla och stärka kvalitet.
 
Är det nu så att vi inte längre tror på detta? Nej, jag skulle tvärtom hävda att för att kunna realisera samverkans potential att åstadkomma en positiv förändring av kvalitet behöver den just ses i ett samband med utbildning och forskning snarare än att ses i ett särskilt stuprör med egna kommittéer och processer.
 
På så vis bör samverkan ske där forskning och utbildning äger rum. Att interagera med potentiella avnämare och intressenter av forskning före, under och efter ett projekt tycker jag borde i normalfall vara en självklarhet för de flesta forskarna. Detsamma gäller naturligtvis utbildningar som inte heller borde ske utan att forskningsresultat och därmed också samverkansperspektiv integreras med dessa.
 
Det kanske bästa exemplet för samverkan kan idag hittas mellan universitet och landsting. Här pågår det en mängd aktiviteter kring utbildning, forskning och infrastruktur och det är faktiskt svårt att tänka sig den medicinska verksamheten utan denna samverkan. Men även inom andra områden finns det så klart goda exempel och utvecklingsidéer.
 
Ett kvitto för att vårt synsätt på samverkan som en integrerad del av forskning och utbildning är i linje med internationella perspektiv fick vi också när det gäller Handelshögskolans arbete med AACSB-ackrediteringen som eftersträvar en internationell kvalitetsstandard. För att bli godkänd här krävs det att lärarna har antingen en god forskningsproduktion eller dokumenterade samverkansaktiviteter.
 
Avvecklingen av samverkansstrategin är på så vis inte slutet för samverkan utan snarare en signal för att stärka samverkan där det spelar roll, i forskning och utbildning.