Externa relationers fakultetskontakter för samverkan.

Din kontakt för samverkansfrågor

Om du vill utveckla dina samverkansmetoder eller hitta nya, om du söker samarbetspartners eller goda råd, då kan du prata med din fakultetskontakt från Externa relationer.

— Kontaktpersonerna ska ha särskilt fokus på sin fakultet, och vi för en löpande dialog med ledningarna om vad man kan göra, berättar Mats Reinhold på Externa Relationer.
 
Fakulteterna har jobbat på olika sätt med sina kontakter. Bodil Formark har till exempel varit med och tagit fram en serie workshops om forskningsfinansiering på humanistisk fakultet och Mats Falck, ­tidigare fakultetskontakt för teknisk-naturvetenskaplig fakultet, har jobbat med industridagar tillsammans med näringslivet i ­regionen.
 
— Har du funderingar kring samverkan eller forskningsfinansiering, så hör av dig till oss, hälsar Mats Reinhold. Och kom ihåg att involvera oss ­tidigt i processen för att få med samverkans­perspektivet redan från början.
 

Fakultetskontakter vid Enheten för externa relationer:

Från vänster på bilden.
Bodil Formark, fakultetskontakt Humfak
Katarina Henriksson, fakultetskontakt Teknat
Mats Reinhold, fakultetskontakt Samfak
Annett Wolf, fakultetskontakt Medfak