Samhällsvetenskaplig fakultet skapade kampanjen "Jag är samhället."

En kampanj som tog skruv

Samhällsvetenskapliga fakulteten hade i några fall sett ett vikande söktryck till program som leder till generella examina. Svaret på detta blev kampanjen "Jag är samhället".

Samhällsvetenskapliga fakulteten ger omkring trettio program på grundnivå. Många är yrkesinriktade och välkända, som Juristprogrammet, Psykologprogrammet och Socionomprogrammet. Men sen finns det också en rad program som leder till en generell examen, som Samhällsvetarprogrammet, Politices kandidatprogrammet, Samhällsplanerarprogrammet och Programmet för internationell kris- och konflikthantering.

— För den presumtiva studenten är det svårare att greppa vad en sådan utbildning leder till. Det är inte så lätt att svara på frågan ”Vad blir man?”, konstaterar Nils Eriksson som är utbildningsledare på Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Återfört myndighetskapital möjliggjorde en satsning på att marknadsföra de fyra programmen.

— Vi landade i att vilja väcka en känsla för samhällsvetenskapliga problem i vår samtid, att få de som är orienterade åt det här hållet att stanna upp och bli nyfikna, för att i nästa steg vilja veta mer om vad man kan studera, säger Nils Eriksson.

Det var ett annat sätt att tänka kring marknadsföring av utbildning än de programansvariga var vana vid. Ann-Sofi Rönnbäck, programansvarig på Programmet för internationell kris- och konflikthantering:

— I många år köpte vi annonser i facktidningar som Omvärlden. Men vi slutade med det, mycket på grund av resultaten i Nybörjarenkäten där vi frågar nya studenter om hur de fått reda på att programmet finns. Det var aldrig någon som uppgav att de hade sett annonserna, utan de hade på egen hand sökt sig fram till informationen på nätet.

Det hela utmynnade i en kampanjfilm på en och en halv minut. I filmen talar en röst om olösta samhällsproblem över nyhetsbilder och suggestiv elektronisk musik. Studenter från de fyra programmen avslutar filmen med repliker som ”Jag är samhället. Jag kommer att kämpa för alla människors lika värde och rättigheter”.

— Jag var positivt överraskad av slutresultatet. Det blev lite annorlunda än jag hade väntat mig, men det här var en bra lösning av uppdraget, ett annat sätt att ta sig an uppgiften än vad vi traditionellt hade gjort, säger David Feltenius, programansvarig på Politices kandidatprogrammet.

Kommunikationsbyrån Le Bureau som producerade kampanjen ser första omgången av ”Jag är samhället” som den mest framgångsrika enskilda kommunikationsaktiviteten de gjort för Umeå universitet.

— ”Jag är samhället” fick ungefär 900 000 visningar vilket var väldigt bra med den mediabudget vi hade, säger John Wernvik, projektledare på Le Bureau.

Hans Jörgensen som är programansvarig för Samhällsvetarprogrammet nämner att 5 av 30 studenter som var närvarande vid programstart höstterminen 2016 hade sett kampanjfilmen.

Inför ansökningsomgången våren 2016 ville Samhällsvetenskapliga fakulteten fortsätta använda kampanjen ett varv till. John Molander, marknadsförare på Kommunikationsenheten, blev inkopplad för att knyta ihop kontakten mellan beställare och utförare.

— Det krävs uthållighet med en sådan här kampanj för att den ska få effekt. Det är en större utmaning än att förmedla ett rakt säljbudskap, men jag tror att det har lyckats, säger John Molander.

Inför våren 2016 insåg man att den svåra flyktingsituationen i Europa krävde att kampanjfilmens svep över aktuella samhällsutmaningar behövde uppdateras. Därför klipptes de första tio sekunderna av filmen om. Den uppdaterade innehållet gav upphov till en hel del reaktioner, främst på universitets Facebooksida. Under några veckor var aktiviteten hög från personer med invandrarfientliga åsikter, som tyckte att Umeå universitet bedrev politisk propaganda.

David Feltenius från Politices kandidatprogrammet invänder dock bestämt mot att kampanjens budskap ska ha varit politiskt laddat i någon egentlig mening:

— Nej, det fanns ju inget politiskt statement i den där filmen, invänder David. Det som visas är händelser som vi alla vet pågår.

Utbildningsledare Nils Eriksson tar nätdiskussionen som ett kvitto på att kampanjen prickat rätt:

— Samhällsfrågor ska engagera, och det är ju också det som lockar studenterna. ○