Ett råd för lika villkor

Förra året blidades Rådet för lika villkor vid Umeå universitet. Rådet har i uppgift att arbeta för ett universitet som har så lika förutsättningar som möjligt för studenter och medarbetare.


– När ett system fungerar som bäst kan man bortse från kön, ålder, etnisk bakgrund med mera, men så fungerar ju tyvärr inte samhället, och inte högskolevärlden heller, slår rådets ordförande Kjell Jonsson fast.

– Vi lever i ett system som skapar ojämlika förhållanden när man till exempel ska konkurrera om resurser. Det är förstås en balansgång hur mycket man ska reglera men det är viktigt att vi i rådet granskar och belyser universitetets verksamhet med ”lika villkors-glasögon”.

MÅNGA INOM UMEÅ universitet arbetar på olika sätt för de här frågorna.

– Ändå är det svårt att få det här att bli en naturlig del av verksamhetsplaneringen – att ett ”lika villkor-perspektiv” blir en del av alla frågor, så att vi inte enbart landar i planer och dokument, poängterar Kjell Jonsson.

Arbetet i Rådet för lika villkor ligger fortfarande i startgroparna men man har börjat titta på områden som trygga miljöer, breddad rekrytering, lönestatisktik ur ett jämställdhetsperspektiv och genusperspektiv i pedagogiken.

– Det är också viktigt att vi lyfter fram frågan om vad Umeå universitet ska vara för en plats, vilken kultur som ska råda här och hur vi kommer dit.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *