Feelgood — för 
arbetsrelaterade problem

Umeå universitets hälsovårdsmottagning, Feelgood, arbetar ”förebyggande, främjande och efterhjälpande”. Stressrelaterade besvär dominerar men är idag lindrigare än för ett tiotal år sedan.

Mats Molin, teamledare på Feelgood.

Mats Molin, teamledare på Feelgood.

— Problemen med stress har minskat, till stor del tack vare att universitetets anställda blivit bättre på att söka hjälp i tid, förklarar Mats Molin, beteendevetare och teamledare på Feelgood, Umeå universitets upphandlade företagshälsovårdsmottagning, som varje år tar emot omkring 1 100 besök från universitetet, varav 70 procent är kvinnor.

 

Vilka är de vanligaste orsakerna till att universitetsmedarbetare söker sig till er?
— Stressrelaterade problem och belastningsproblem dominerar, det är vanliga följd-effekter av krävande och stressiga jobb. Ibland handlar det om fysisk belastning vilket kan låta märkligt i en akademisk värld, men mycket stillasittande under djup koncentration kan belasta kroppen.

 

Vad ligger vanligtvis bakom 
de här problemen?
— Många beskriver vardagsdilemman i en konkurrensutsatt akademisk värld där de måste jaga forskningsmedel och lösa konflikter. I en gränslös arbetsmiljö kan kroppen tyvärr inte känna skillnad på om det du gör är roligt eller inte. Till slut blir du sjuk om arbetsbelastningen är för hög.

 

Hur kommer det sig att så många som kommer till er är kvinnor?
— Vi får intrycket att kvinnor ofta tar större ansvar för både familj och arbetsklimat. De engagerar sig gärna i annat än enbart det strategiskt smarta för att göra karriär. Många vi möter har vant sig vid att fånga upp krav som man oreflekterat lägger på sig själv. Det kan bli till en mycket prestationsinriktad livsstil där både arbetsinsats, träning och socialt liv med mera hanteras med höga målsättningar och därav följande gränslöshet. Sedan är det uppenbart — vilket förstås är positivt — att kvinnor söker hjälp tidigare för stressrelaterade problem och är mer inställda på att söka och ta emot hjälp.

 

Hur kan ni hjälpa den som drabbats 
av stressrelaterade problem?
— För den som är i dåligt skick är första steget krishantering. Ibland börjar man på steg två där man får hjälp att återvinna kraft och energi genom avslappning och motion som våra sjukgymnaster hjälper till med. I steg tre gör vi en utredning kring vad som har hänt, för att få en förståelse för varför man mår som man gör. Steg fyra handlar om beteende-förändringar. För en del innebär det utbildning och kurser, andra går i terapi. Det sista steget är att gå tillbaka till arbetet och använda sina nya kunskaper. Då behövs förståelse från kollegor så att man inte går tillbaka till samma destruktiva beteende.

 

Hur ser du att de anställdas hälsosituation har förändrats över tid?
—  Det skedde en tydlig vändning för ett tiotal år sedan. Innan dess tog vi emot 
personer som slogs ut helt av stress-
relaterade problem, men vi är bättre på att ta hand om detta idag. Effekterna är idag 
oftast inte lika allvarliga som förr. Mycket tack vare att man har blivit mer öppen med de här problemen och inte längre skjuter upp den punkt då man söker hjälp. Alla inser att alla kan drabbas.

 

Fakta om Feelgood

 • Alla universitetsmedarbetare har rätt att vända sig till den upphandlade företagshälsan Feelgood för arbetsrelaterade problem.  Medarbetare behöver inte något godkännande av sin chef för att kontakta företagshälsan, vars verksamhet omfattas av sekretess. Alla individuella insatser är kostnadsfria men uppdrag som en chef beställer för en grupp betalas vanligen enligt ramavtalets priser.
 • Tid bokas på 090-17 63 70,
  umea@feelgood.se eller via direktmejl till respektive person (se adress på webbsida). Feelgoods lokaler är belägna i Uminova­huset, Tviste­vägen 47B. Sköterskan har drop in-mottagning för rådgivning och bedömning tisdagar klockan 8.30–11.30.
 • Feelgood har psykologer och beteende­vetare som känner till universitetsmedarbetarnas förutsättningar. De kan erbjuda samtalsstöd som kan omfatta allt från renodlad terapi till krishantering men också stöd för hantering av relationsproblem, konflikter, stress med mera. Insatserna kan vid behov samordnas med läkare eller andra kompetenser.
  Prefekter och chefer kan få chefsstöd inom arbetsmiljö, hälsa och hälsosamt ledarskap. Som doktorand kan företagshälsan stötta under avhandlingstiden.
  Gruppaktiviteter med olika inriktning startar varje termin i till exempel stresshantering, basal kroppskännedom, sömnskola, oro och ångest, mindfulness.
 • Företagshälsan erbjuder dessutom insatser som bekostas av beställaren: hälsoundersökningar, rådgivning inom ergonomi samt utbildningar inom hjärt- och lungräddning, första hjälpen, stress, konflikthantering, prestation och krav med mera.

En kommentar till Feelgood — för 
arbetsrelaterade problem

 1. urban.karlsson@socw.umu.se' Urban Karlsson says:

  Det är värt att notera att hela tiden ligger problemet på den enskilda individen och hans eller hennes ”destruktiva” beteende. Med hjälp av kbt-terapi där det heter att det är inte hur du har det utan hur du tar det som allt ska lösas. Att stressproblem också kan vara relaterat till arbetets organisering förefaller inte finnas i Feelgoods föreställningsvärld. Terapi och ”positivt tänk” ska enligt Feelgood lösa alla problem.

  Att till hundra procent individualisera den här typen av problem ligger i tidsandan. Feelgodd är därmed inte heller politiskt ideologiskt neutralt eftersom man konsekvent ska anpassa individen till existerande problem i stället för att undersöka vad som orsakar problemen på organisatorisk nivå.

  På den här punkten jobbar inte Feelgood med gruppaktiviteter som berör arbetets organisering. Det är en lek med ord och rent struntprat.

  Att denna förenklade och ovetenskapliga syn på stressproblem finns inom ett universitet måste betecknas som en anomali.

  Och att eventuella stressproblem har minskat har inte med Feelgodd att göra.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *