Fokusmiljöer byggs för att riva barriärer

Satsningen på interaktiva miljöer går vidare: Under våren börjar Umeå universitets första interaktiva fokusmiljö växa fram i MIT-huset. Samtidigt visar färsk forskning att studenter lär sig mer i de nya lärmiljöerna.

De nya interaktiva miljöerna på universitetet kommer att ge nya möjligheter för studenter, lärare, forskare och övriga samhället att mötas och arbeta tillsammans, menar prorektor Anders Fällström.
— Här ska finnas en närhet mellan forskning, utbildning och samverkan med näringsliv och samhälle. Lärare, forskare och föreläsare från hela världen ska finnas med och kunna komma in med nya pedagogiska upplägg, förklarar Anders Fällström.

Inte minst för studenternas tid på universitetet är detta viktigt. Många kommer från gymnasieskolor som ligger långt fram vad gäller ny teknik och pedagogik. För universitetets del är det viktigt att kunna matcha detta, men än viktigare att lokalerna främjar utbildningens utveckling, menar Fällström.
— Jag tror att de som vinner allra mest på miljöerna är studenterna. Inte minst för att de nu kan komma ännu närmare forskningen, få möta internationella föreläsare och ta del av nya undervisningssätt.

DE INTERAKTIVA MILJÖERNA kommer att ge forskarna nya möjligheter att visa upp forskningsprojekt och starta dialog kring dessa. Men de nya miljöerna kommer också att öppna upp universitetet än mer mot näringslivet och det övriga samhället, tror Anders Fällström.
— Barriären in mot universitetet kan sänkas när företag får större tillgång till forskning och studenter, fortsätter Anders Fällström.

Till stora delar kan de nya interaktiva miljöerna ses som tecken på ett nytt universitet som växer fram. Det är en trend som är påtaglig internationellt.
— Jämfört med många andra länder har vi i Sverige haft en lite olycklig uppdelning mellan forskning och utbildning. Åker man till USA eller Sydostasien kan man se jättesatsningar på interaktiva miljöer där samverkan är mycket mer påtaglig, säger Anders Fällström.

— I Sverige är det bara Umeå universitet och Karolinska institutet som så här långt har gjort någonting riktigt bra när det gäller att utveckla lärmiljöerna. Men nu börjar fler lärosäten vara på gång med satsningar.

Under hösten 2015 besökte Anders Fällström Singapore tillsammans med rektor Lena Gustafsson och vicerektor Marianne Sommarin. Det var ett besök som imponerade, inte minst vad gäller närheten mellan utbildning och forskning och hur utformningen av rum och lärosalar bidragit till helt nya möjligheter för undervisningen.

Den stora utmaningen ligger nu i att få universitetets lärare att upptäcka vilka möjligheter som miljöerna ger.
— Den lätta delen är att bygga lokalerna, implementeringen är det svåra, att entusiasmera och engagera. Där har vi en viktig utmaning nu, säger Anders Fällström.
— Lärarna behöver stöd för att kunna och våga börja undervisa på ett nytt sätt. Där kommer UPL (Universitetspedagogik och lärandestöd) vid Universitetsbiblioteket att ha en viktig roll att fylla.

Stora delar av arbetet med de nya miljöerna har skett i ett mycket nära samarbete mellan lokalförsörjning, pedagogiska utvecklare, lärare och forskare. Lokalförsörjningsenhetens goda dialog och samarbete med de akademiska delarna innebär att de bärande tankarna bakom miljöerna kan följa med också in i andra lokaler på universitet när de byggs om.
— Lokalförsörjningen har verkligen varit med i alla grupper. Att vi jobbat så tätt kommer att betala sig i framtiden. De är värda en eloge för detta, säger Anders Fällström.

I detta nummer av Aktum presenteras några tidiga slutsatser från forskningsprojektet Rum för lärande, där man ser förbättrade studieresultat och minskad ställtid i undervisningen på kurser som getts i de nya interaktiva lärmiljöerna. Ett tydligt kvitto på hur betydelsefull den fysiska miljön är, menar Anders Fällström:
— I de här fallen är det förhållandevis enkla saker som gjort skillnaden: det handlar om flexibel möblering, att snabbt kunna anpassa lokalerna till olika behov. Att det är gott om whiteboards har haft mycket större betydelse än interaktiva skärmar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *