”Frågor som ska genomsyra kan ibland vara oskarpa i konturerna”

Heidi Hansson, vicerektor för internationalisering samt lika villkorsfrågor,

Vad är din egen bakgrund inom universitetet, helt kort?
— Jag är professor i engelska med undervisningsbakgrund inom både språk och litteratur. Min forskning handlar om litteratur och kultur, just nu med särskilt fokus på framställningar av Arktis.
 
Dina två ansvarsområden, internationalisering och lika villkor har inte varit knutna till en särskild vicerektor tidigare. Vad är tanken med att de här frågorna lyfts ut?
— Jag ser det inte som att de lyfts ut. Men frågor som behöver genomsyra hela verksamheten kan ibland vara lite oskarpa i konturerna. Då är det lätt hänt att de inte får det utrymme som skulle behövas. Min uppgift är inte att diktera vad som behöver göras inom internationalisering och lika villkor. Snarare ser jag mig som en kanal för att få frågor som många här redan arbetar med att bli lyfta till den högsta ledningsnivån.

Vad är på gång härnäst inom lika villkor?
— Planen kommer i en ny version framåt årsskiftet, med större tydlighet och krav på aktivitet. Vi har också fått ett regeringsuppdrag om jämställdhetsintegrering där en plan ska vara färdig i maj 2017. Där ingår sådant som rekrytering och karriärvägar, men också ett synligt jämställdhetsperspektiv i kurser och program. Så det är ett ganska stort uppdrag.

Och när det gäller internationalisering, vad händer där?
— Ett projekt för att öka studentmobiliteten utåt är på gång. Vi är duktiga på att ta emot inresande studenter, men det är viktigt att våra egna studenter gör internationella erfarenheter.

Finns det någon tanke där om att du som humanist ska fungera som en länk mellan ledningen och den humanistiska fakultet?
— Det är ju inte så att jag på något sätt företräder fakulteten i universitetsledningen. Däremot kommer jag in med en kunskap om hur förhållandena är, hur tankarna går och vilka kompetenser som finns. Att vi har den här bredden känns värdefullt.

Läs mer:
Pulsen på Katrine Riklund, prorektor
Pulsen på Dieter Müller, vicerektor 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *