Fyra frågor till Medicinska fakulteten

Per Lindström är utbildningsledare vid Medicinska fakulteten. 

Hur har söktrycket till utbildningar vid Medicinska fakulteten utvecklats de senaste åren?

Generellt sett har vi ett högt och ökande söktryck till våra program och det är många som söker programmen i första hand. De program där söktrycket har ökat mycket nu i höst är sjuksköterskeutbildningarna i Skellefteå och Örnsköldsvik, som har gått från att vara campusutbildningar till att ges på distans. Det finns också program där söktrycket är något lägre och där det har varierat mellan olika år hur väl vi fyllt nybörjarkurserna.

Vilken är den största utmaningen inom studentrekrytering som du ser framför dig de närmsta åren?

Demografin med små kullar i mitten av 1990-talet talar emot en del program där det brukar ligga på gränsen att fylla kurserna även under goda år. Däremot talar arbetsmarknad och de flesta indikatorer för ett ökat intresse för våra utbildningar.

Har Medicinska fakulteten några särskilda satsningar, kampanjer eller liknande, på gång inför vårens ansökningsomgång?

Fakulteten har under hösten påbörjat en fortsättning på studentrekryteringskampanjen ”Orka bry sig”. Syftet är att öka kännedomen om och intresset för de medicinska utbildningarna vid Umeå universitet, inte minst i de mellersta och södra delarna av landet. Vi vill att fler ska söka sig hit och att de fullföljer hela utbildningen här.
Programmen gör också egna satsningar riktade till specifika målgrupper.

Arbetar Medicinska fakulteten aktivt med internationell studentrekrytering?

Internationalisering är inte vår starkaste sida. Det finns utbildningar inom Public health som har en lång tradition av internationell rekrytering. I övrigt är arbetet fokuserat på att få fungerande utbytesavtal och bra mottagande av utbytesstudenter, däremot inte så mycket internationell rekrytering vare sig till grundläggande eller avancerad nivå.