Fyra frågor till Samhällsvetenskapliga fakulteten

Nils Eriksson är utbildningsledare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Hur har söktrycket till utbildningar vid Samhällsvetenskapliga fakulteten utvecklats de senaste åren?

Söktrycket har varit relativt stabilt de senaste åren när det gäller program. Stor variation mellan de olika programmen dock (lite av hoppbacke). Yrkesprogrammen, med Psykologprogrammet i spetsen, är kraftigt översökta. Några av programmen som leder till en generell examen har betydligt svagare söktryck. Vi fyller dock platserna, med något undantag. På fristående kurs finns mycket stor variation mellan olika kurser. Här finns också ofta ett mkt stort gap mellan antalet sökande och antalet som sedan ”dyker upp” och påbörjar sin utbildning.

Vilken är den största utmaningen inom studentrekrytering som du ser framför dig de närmsta åren?

Det finns några större utmaningar. Den första rör de minskade ungdomskullarna som vi nu är inne i. Jämför vi bakåt ett antal år så har vi en minskning med ca 25% av presumtiva studenter. Alla börjar ju inte i exakt samma ålder, men detta innebär att svenska högskolor och universitet de närmaste åren ska konkurrera om färre (presumtiva) studenter. Det andra rör utbildningar som leder till en generell examen utan en på förhand tydlig arbetsmarknad. Det krävs betydligt mer insatser för att beskriva , förklara och motivera varför man ska läsa dessa jämfört med yrkesutbildningar. Det tredje rör utbildningar på avancerad nivå. Det är svårt att motivera studier på avancerad nivå om inte arbetsmarknaden kräver det.

Har Samhällsvetenskapliga fakulteten några särskilda satsningar, kampanjer eller liknande, på gång inför vårens ansökningsomgång?

Nej, inget beslutat. Men det kan bli dels en fortsättning på kampanjen ”Jag är samhället”, dels någon ytterligare riktad satsning på annan utbildning.

Arbetar Samhällsvetenskapliga fakulteten aktivt med internationell studentrekrytering?

Inget specifikt på fakultetsnivå. Det ligger på institutions- och programnivå.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *