Nya Humanisthuset på gång

Under 2013 kommer en om- och tillbyggnad av Humanisthuset att påbörjas. Det kommer att innebära en utveckling av interaktiva miljöer och förbättring av undervisnings- och lärandemiljöerna i huset

– Det är bara att gå in i huset och se hur det ser ut, det behövs verkligen en uppfräschning, säger Stefan Gelfgren spontant och lätt lakoniskt som svar på frågan på varför Humanisthuset nu ska byggas om.

STEFAN ÄR UTSEDD
 av humanistiska fakultetens dekan Per-Olof Erixon för att på 25% fungera som fakultetens projektledare under ombyggnationerna. Stefan Gelfgren menar att det tidigare aldrig tagits något helhetsgrepp. Man har mer bara lappat och lagat.

– Häromdagen, när man kollade el-stegarna i taket, så vällde det fram sladdar och kablar. Man har bara lagt nya på de gamla så att det till slut blivit ett berg av kablar.

Det var i oktober förra året som rektor Lena Gustafsson och humanistiska fakultetsnämnden gav klartecken till att påbörja ombyggnationen av Humanisthuset. Ett beslut i linje med det arbete som rektor sedan tidigare initierat för att utveckla interaktiva miljöer vid Umeå universitet. Lokalförsörjningsenheten vid universitet har uppdraget att planera och genomföra arbetet.

 

DET ÄR FRAMFÖRALLT två större korridorer med lärosalar och den gamla Dramastudion som kommer att byggas om till moderna och flexibla undervisningsmiljöer med undervisningslokaler som är kombinerade med grupprum och öppna attraktiva studieytor.

Exteriört kommer det mest iögonfallande att bli en ny och utbyggd fasad mot söder. Ungefär 500 kvadratmeter mer yta i två plan ger en ny representativ entré, bättre anslutning till innergården och ett större inbjudande kafé.

 

PROCESSEN ATT KNÅDA fram idéer, synpunkter och förslag om utformningen av Humanisthusets delvis nya innehåll, har hittills skett i en referensgrupp med representanter från de olika institutionerna. Frågor som kommit upp i referensgruppen har sedan bollats tillbaka till institutionerna.

– Ett informationsmöte för alla anställda har hållits med arkitekten för att informera om bygget. Anna Strömberg som är projektledare hos lokalförsörjningsenheten har också besökt alla institutioner och hört sig för om vilka behov som finns, berättar Stefan Gelfgren.

– Samtidigt ska man komma ihåg att den största delen av huset inte ska byggas om, utan bara fräschas upp. Det ska helst inte kännas som en tidsresa när man går från de nya delarna in i de gamla, säger Stefan och ler.

 

DET MEST KREATIVA i den här processen är nog den workshop som hållits i Universitetspedagogiskt centrums regi. Där utgick man bland annat från pedagogisk forskning och en förstudie som gjorts om kreativa undervisningsmiljöer runt om i Europa och USA. Emma Ewadotter från Humlab berättade om utmaningar och möjligheter man har stött på i Humlabs miljöer.

– Vi fick några frågor om hur det stora ”vardagsrummet” centralt i huset ska användas? Hur ska det se ut? Vad finns för möjligheter? Med vilken utrustning ska de olika klassrummen bestyckas? Sedan fick vi ritningar, pennor och post-it lappar och så var det bara att börja skissa. Vid dagens slut samlades alla idéer till ett gemensamt förslag, som nu tas vidare.

– Alla är överens om att man vill ha modern teknik som är lätt att använda, skärmar, projiceringsytor, whiteboards, fler vägguttag och framförallt hjul på allt, så att man kan möblera om, styra runt och få en mer flexibel inredning, berättar Stefan.

– Det är en stor vinst att få en undervisningssituation där man snabbt kan ändra från traditionell föreläsning till att stuva om studenterna i andra konstellationer, utan att det tar en massa tid. Det blir ju skillnad i pedagogik och interaktion om man sitter i en hästsko, jämfört med om man sitter i rader eller i en cirkel.

 

STEFAN GELFGREN MENAR att sådana här ”nya” rum verkligen uppmuntrar att göra på andra och nya sätt. Han kan se nya lärarkrafter dyka upp, de som varit intresserade av det nya och annorlunda men känt sig hämmade av tidigare lärares praktiker.

– Det behövs goda exempel och vildhjärnor som vågar göra nya saker.

I augusti 2014 väntas bygget stå klart. Läs mer om nya Humanisthuset här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *