Jon Moen om hållbar utveckling inom civilingenjörsutbildningen

Sedan 2008 ska alla civilingenjörsstudenter vid Umeå universitet läsa kurser inom hållbar utveckling. Jon Moen, professor i Ekologi, arbetar med att förändra denna del av utbildningen och ge mer tyngd åt hållbarhetsperspektivet.

– När studenterna kommer ut färdigutbildade från universitetet så har de 30–40 år inom arbetslivet att vänta, och under den tiden kommer samhället att förändras på ett genomgripande sätt. Vi behöver redan vid ut- bildningen förmedla insikten att vi står inför en omställning till ett mer hållbart samhälle och även en förståelse för vad den omställningen kommer att medföra. Jag tycker att det här är en av de största frågorna vi kan arbeta med och är något som kommande generationer kommer att påverkas av.
 
I nuläget så är kursen om hållbar utveckling för många civilingenjörsstudenter något som man läser vid sidan om och som inte får tillräckligt med tid i programmet. Det finns dock en plan för att förändra detta.
—Den hållbara utvecklingen är något som alla studenter måste ta på allvar och jag hoppas att utbildningen ger rum för eftertanke. Ett nytt förslag vi arbetar med är att utforma kurser för hela programmets längd. Så att studenterna i början kan få en ingång med en teoretisk grundkurs så tidigt som möjligt och avsluta med en problembaserad projektkurs för att få ett flöde och ett slut.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *