Kvalitet före kvantitet

Långsiktighet, resurser och en medveten anpassning av utbildningsplanerna. Så går det att sammanfatta framgångsreceptet för en lyckad internationalisering vid Handelshögskolan.

— Våra studenter vill ut i världen och många vill jobba utomlands i framtiden. När vi läser de personliga ansökningarna till utbytesstudier så märker vi att många studenter söker sig till Handelshögskolan i Umeå för att det finns stora möjligheter till utbytesstudier här, säger Rebecca Arklöf, internationell koordinator på Handelshögskolan.

För att attrahera just dessa studenter och dessutom förbättra möjligheterna för utlandsstudier har alla utbildningsprogram anpassats för att göra det möjligt att studera minst en termin utomlands. Det är en del av Handelshögskolans internationaliseringsstrategi.
— I Handelshögskolans informationsfolder, som bland annat delas ut på SACO:s studentmässa i Stockholm, finns en översikt över hur våra program ser ut, och där syns det tydligt vilka terminer studenterna kan åka på utlandsstudier, säger Rebecca Arklöf.

 

Monica Palmqvist är internationell koordinator på Handelshögskolan och har tidigare arbetat centralt på International Office med liknande frågor.
— Man måste vara medveten om att det tar tid och krävs resurser för att bygga upp internationellt samarbete. Handelshögskolan har under lång tid haft personer som jobbat specifikt med de här frågorna. Det är en viktig anledning till att vi är där vi är idag, säger hon.

 

Vad gör ert arbete så framgångsrikt?
— Vi har satsat på att bygga in möjligheten att åka på utbyte i utbildningsplanerna redan från början. Det här med flexibilitet och generositet när det gäller tillgodoräknanden är också viktigt. De flesta av våra studenter har valfria kurser inom sina utbildningar, det gör att de i stor utsträckning kan läsa vad de vill under sina utbytesperioder, säger Monica Palmqvist.

För inresande utbytesstudenter erbjuder Handelshögskolan ett brett utbud av kurser på engelska. Detta bland annat tack vare att ett civilekonomprogram och alla masterprogram ges på engelska. Något som också har betydelse är det arbete som görs centralt med till exempel mottagande av studenter från andra länder.
— International Student Barometer visar ju år efter år att Umeå universitet ligger i topp när det gäller hur nöjda studenterna är med sina studier och hur väl de blir mottagna här. Det är jättebra att visa upp när vi ska marknadsföra oss, säger Monica Palmqvist.

 

Något som både Rebecca Arklöf och Monica Palmqvist lyfter fram är vikten av att ha verkligt bra partneruniversitet och bra avtal. De poängterar att det för Handelshögskolan inte handlar om att ha så många avtal som möjligt utan att fokusera på hög kvalitet och stort engagemang.
— Man måste vara noga med att kontrollera att det är en bra partner med ett utbud som passar studenterna. Det tar tid att lära känna universiteten och att skapa ett bra samarbete, säger Rebecca Arklöf.

— Nästa steg kan vara att jobba med mer strategiska partners för ett djupare samarbete. Man kanske skapar gemensamma program, examina och forskningsprojekt, säger Monica Palmqvist.

Ibland åker studenter iväg på två utbytesperioder under en utbildning. Då kan det första utbytet handla mer om att ”upptäcka världen” medan en andra period kan ha större fokus på kurser som erbjuds och karriären efter studierna.
— Åker studenten tidigt i sin utbildning är det kanske mer ett visst land eller en stad som lockar, men jag tror det är viktigt att vi ser värdet av den personliga utvecklingen i detta också, säger Monica Palmqvist.

 

Sedan studieavgifter för utomeuropeiska studenter infördes har det blivit allt fler europeiska studenter som söker till Handelshögskolan.
— Studenterna kanske ser det som ett tecken på att utbildningarna håller en hög kvalitet, säger Rebecca Arklöf.

I framtiden hoppas Monica Palmqvist på fler utbyten mellan olika personalgrupper. Hon menar att det visst kräver en del planering både från enhetens och från individens sida, men att det ofta är gynnsamt.
— Man ser att de som väl börjat åka på utbyte ofta gör det om och om igen, vilket väl visar på att det har ett stort mervärde, säger Monica Palmqvist.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *