Många är kallade men få gör hela resan

Internationell studentrekrytering är helt inriktad på de engelskspråkiga masterprogrammen, som 2017 ökar i antal från 32 till 40. Ansökningarna kommer in i tusental. Men bara två procent börjar en utbildning

I likhet med den svenskspråkiga motsvarigheten försvinner den tryckta engelskspråkiga utbildningskatalogen för att ersättas av en helt digital informationslösning. Men, ändå inte riktigt.

— Vi har ett mappkoncept som vi började med i fjol. Själva mappen är generell men innehållet kan bytas ut beroende på vilka länder man riktar sig till, om det är information till utbytesstudenter eller till programstudenter. Även om specifika program, och så vidare, berättar David Meyers, som arbetar med internationell studentrekrytering på Kommunikationsenheten.

— Det här är ett steg på vägen mot att arbeta helt digitalt. Men vi är inte där än.

 

Den internationella studentrekryteringen bedrivs i betydligt mindre skala än den nationella. Även internationellt görs mässbesök, men istället för ett dussintal marknadsförare och en lastbil för monterbygget så handlar det här om en person, en flygbiljett och en resväska med marknadsföringsmaterial.

— Under den här höstterminen blir det fyra–fem länder som vi reser till för att marknadsföra utbildningar: Sydkorea, Indien, Indonesien, Brasilien och kanske även till Kina. Indonesien är ett nytt land som Umeå universitet åker till i år, säger David Meyers.

Den väsentliga skillnaden mellan nationell och internationell studentrekrytering är inte främst storleksmässig. I den svenska kontexten leder alla insatser fram till sista ansökningsdagen. I den internationella är det datumet snarare starten på det verkliga arbetet, säger Wasif Ali på International Office.

— För att prata marknadsföringsspråk så handlar ansökningsperioden om ”lead generation”, att skapa intresse och börja bygga en relation med kunden, som i det här fallet är den presumtiva studenten, berättar Wasif Ali, innan han börjar förklara det viktigaste engelska fackuttrycket i sammanhanget:

— Inom internationell studentmarknadsföring handlar nästan allt om ”retention marketing”, det vill säga att behålla kunder som redan visat intresse.

 

När den internationella ansökningsomgången stänger i mitten av januari börjar arbetet med att ta kontakt med 3 000 förstahandssökande och svara på frågor. För sådana har samtliga. Om utbildnings-innehållet, boende, stipendier, svenska lagar och regler.

— Det finns inte någon knivskarp gräns här mellan vad som är ”retention marketing” och vad som är god service. Men de internationella studenterna är beroende av den personliga kontakten, säger Wasif Ali.

Man kan utgå ifrån att i stort sett alla som lämnat in en ansökan i Sverige också har sökt utbildningar i andra länder. För de som ansöker från utomeuropeiska länder, och alltså är avgiftsskyldiga, är möjligheten att söka och få stipendier av helt avgörande betydelse. Wasif Ali har också till uppgift att administrera de stipendier som varje år delas ut till ett antal avgiftsskyldiga studenter.

I slutet av mars skickas antagningsbeskeden och stipendiebeskeden ut. Nu går rekryteringsarbetet in i sin sista, avgörande fas. Nytt för 2017 är att det i flera länder där Umeå universitet aktivt rekryterar studenter kommer att genomföras ”pre departure events” efter att antagningsbeskeden skickats ut. Allt för att räta ut frågetecken och motivera till att slutgiltigt välja Umeå. Arrangemangen hålls i regel på landets svenska ambassad, och de som svarar på frågor är ofta alumner från Umeå universitet.

 

Från 8 000 ansökningar, via 900 antagningsbesked, till 160 internationella studenter. Wasif Ali anser att Umeå universitet egentligen redan når alla de internationella studenter vi vill attrahera. Att få in fler ansökningar är inte det viktiga, utan att få alla de rätta studenterna att tacka ja. För att öka den sista siffran fattas framförallt bättre överblick och struktur.

— Det finns många europeiska studenter som söker masterprogram i den vanliga, nationella omgången. Men för oss som arbetar med internationell studentrekrytering finns det inget sätt att hålla koll på de här studenterna, förklarar Wasif Ali. Både han och David Meyers uttrycker att en databas över dem som söker utbildning vid Umeå universitet, ett så kallat CRM-system, står högt på önskelistan. David Meyers förklarar:

— Det skulle göra det möjligt att följa upp de kontakter vi gör med presumtiva internationella studenter. Det tar nästan tio månaders resa från det att anmälan öppnar i oktober till det att terminen börjar, och det är så många frågor som dyker upp längs vägen. Livet för en ung människa kan hinna förändras ganska mycket över den tiden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *