MIT-husets fokusmiljö visar vägen

När Umeå universitet bygger fem nya interaktiva fokusmiljöer kommer en av dem att finnas i MIT-huset. Här i huset bakom Universum ska den nya miljön fokusera på matematik och IT.

Satsningen på interaktiva miljöer går i vår in i en ny fas när Umeå universitets första fokusmiljö byggs upp i MIT-huset. Ljusgården precis innanför huvudentrén byggs om. Kaféet som har legat där har redan flyttats en bit in i huset där det fått nya fräscha lokaler, i dess ställe skapas en öppen yta där studenter kommer att hitta nya platser för sina studier med flexibla och flyttbara möbler. Vid större arrangemang ska det gå att bygga upp en scen.

— Det vi vill göra är att knyta ihop lärare, studenter, näringsliv och forskare och få dem att mötas, säger Mats Johansson som är verksamhetsledare för Mit-husets fokusmiljö.

— Lokalerna och tekniken ska locka till att enkelt samarbeta kring innovativa idéer.

Invigningen av fokusmiljön i MIT-huset blir i slutet av vårterminen 2016, för att verksamheten sedan ska kunna ha full fart efter sommaren då höstterminen tar vid. Den nya miljön ligger strategiskt i en del av huset där många passerar dagligen för att ta sig till och från olika restauranger, föreläsningar och labbsalar. Det är ett centralt läge och Mats Johansson hoppas att det ska bidra till en extra livfull verksamhet.

— Jag ser framför mig att miljön ska ge inspiration till dem som går förbi och få dem att stanna till, inspireras och få en tankeställare, säger Mats Johansson.

Själva idén om en gränsöverskridande mötesplats med inslag av ny teknik är inte unik i sig. Men en sak som Mats Johansson vill lyfta fram som utmärkande för satsningen på fokusmiljöer är att den utgår från de involverade institutionernas befintliga verksamhet:

— Min roll är att samla in idéer från de olika institutionerna och skapa verksamhet utifrån det. Det handlar om att lyssna till vad man vill kunna göra, men också att förutse behov.

En viktig del är att visa upp den forskning som pågår i huset med forskningsseminarier och ny teknik.

— Miljön ska locka forskare att utveckla sin forskning. Här ska de kunna presentera sin verksamhet men också få en miljö för att kunna bedriva forskning, säger Mats Johansson, som hoppas att Umeå universitets första fokusmiljö ska kunna fungera som en ledstjärna för de miljöer som etableras längre fram.

Sedan tidigare har Mats Johansson arbetat på UMIT Research Lab, också det i MIT-huset, där medarbetare från datavetenskap, matematik och fysik samarbetar i forskningsprojekt med tydliga industriella tillämpningar. Den sortens verksamhet kommer att kunna finna en naturlig plats i fokusmiljön. Men tanken är att samarbeten och möten av helt andra slag också ska kunna uppstå.

— Vi vill gärna se näringsliv och beslutsfattare här för att träffa studenter och forskare. Många företag har ett stort behov av den kunskap som produceras på universitetet. Den här miljön ska ge möjlighet att ta del av den kunskapen, säger Mats Johansson.

Utöver den fysiska miljön ser Mats Johansson också fram mot att verksamheten ska kunna spridas via digitala kanaler. Hur de kanalerna kommer att se ut är ännu inte klart men en webbplats, filmade seminarier och kalenderinformation är några delar som kan rymmas i ett sådant informationssystem.

Tekniken kommer lätt i fokus när man pratar om satsningen på interaktiva miljöer — interaktiva skärmar, VR-glasögon och så vidare. Mats Johansson trycker på att aktiviteter som får människor att mötas och interagera med varandra på nya sätt är avgörande för att fokusmiljön ska börja fylla sitt syfte. Redan till hösten drar en programverksamhet med föreläsningar och workshops igång. Tanken är att till exempel ledande profiler från IT-branschen kan bjudas in att medverka:

— Det ska inte vara instängt, det ska vara öppet. Folk som går förbi ska kunna stanna för att lyssna till en föreläsare som kanske är världskänd.

Samtidigt har tekniken en viktig betydelse, särskilt i MIT-huset där forskning och undervisning till stor del handlar om datorer och informationsteknik. Mats Johansson menar att det är väsentligt för både studenter och forskare att det finns en plats där man förutsättningslöst kan bekanta sig med ny teknik.

— Tanken är att det här ska finnas saker som ligger utanför det som snävt ingår i ett forskningsområde. Fokusmiljön ska ge möjlighet att leka och inspireras.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *