Multifunktionell miljö med vetenskapen i fokus

– Jag ser det här som en chans att skapa en naturvetenskaplig miljö som inte finns någon annanstans — en långsiktig satsning som gör oss attraktiva för framtida medarbetare och studenter, säger Pernilla Wittung-Stafshede, professor i biologisk kemi

Pernilla Wittung-Stafshede har mängder av idéer. Hon talar om dragskåp med dubbla glasväggar där forskare kan visa experiment för skolelever, kraftfulla datorer för att analysera data från de tekniska plattformarna, och bättre visuell marknadsföring av själva plattformarna. Hon beskriver också en interaktiv skärm som till exempel kan visa proteiners tredimensionella struktur. Det handlar om en multifunktionell miljö som bygger på människor, samtal, idéer och möten.

 

SAMTIDIGT SKA DET VARA ett rum för tystnad och eftertanke, där gästforskare kan arbeta ostört istället för att som idag sitta på ett oinspirerande hotellrum. Här skulle universitetets forskare också kunna koppla upp sig med kollegor i andra delar av världen för ett Skype-samtal där kontorsväggen i bakgrunden blir utbytt mot en naturvetenskaplig miljö.

— De nya miljöerna blir pilotprojekt, där vi får tala om vad vi vill och vad vi behöver. Vi borde se på miljöutveckling på samma sätt som vi ser på forskning. I min forskning vågar jag testa nya idéer som jag tror på, även om jag inte är helt säker på vad resultatet kommer att bli, säger Pernilla Wittung-Stafshede.

Det allt kokas ned till är att kunna rekrytera de bästa studenterna och forskarna. Då gäller det att sticka ut. Till en början var hon skeptisk. Hon tyckte att det handlade om mycket pengar och att det var viktigare att satsa på forskning, men nu är hon positiv till satsningen.

— De kostnader som tas från forskningsrelaterade pengar motsvarar en halv professorslön för vår fakultet. Frågar du mig vad som kan få större betydelse på lång sikt — en halv professor eller en attraktiv miljö som alla kan ta del av — ja, då blir svaret enkelt. Jag vill att Umeå universitet ska vara först med de interaktiva miljöerna. Det skulle garanterat ge oss konkurrens­fördelar.

 

KBC-MILJÖN, som Pernilla Wittung-Stafshede ingår i, har kommit en bra bit på vägen för att skapa en sammanhållen miljö mellan olika vetenskapsområden, inte minst när det gäller samordningen av de tekniska plattformarna.

— Vi skulle kunna bli ännu bättre på att interagera med varandra, men det är svårt när vi sitter bakom låsta dörrar och har skilda fikarum. Det finns ingen informell miljö där vi kan träffas för att diskutera nya idéer. — Men det ska inte bli ett nytt fikarum — vetenskapen ska
vara i fokus, förklarar hon.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *