Ny internationaliserings- strategi mot 2020

Umeå universitet har en ny internationaliseringsstrategi för utbildning. Arbetet har pågått under ett år och samordnats av Per A Nilsson vid Internationella relationer.

Hur har ni arbetat med strategin?
— Vi har utgått från Vision 2020 och började med att genomföra workshops för studenter, lärare och administrativ personal. Efter det har utkast varit uppe i utbildningsstrategiska rådet, ute på remiss, språkgranskats och översatts till engelska. Efter midsommar fattade rektor Lena Gustafsson beslut om den nya strategin.

 

Varför omfattar strategin enbart utbildning?
— Det är en medveten avgränsning. Internationalisering är ett brett område som innehåller många aspekter. I det här läget skulle det bli alltför omfattande att också ta in forskning och samverkan.


Vilka är huvudinriktningarna i strategin?
— Jag vill särskilt lyfta fram några saker att fortsätta utveckla utbildnings-utbudet, framför allt kurser och program på engelska, för att attrahera utländska studenter. För avgiftsstudenter är det angeläget att kunna erbjuda fler stipendier. Vi får aldrig slå oss till ro när det gäller att utveckla mottagande och service. Vi har ett fint campus men det behöver utvecklas ytterligare till en tydlig internationell miljö. Vi ska uppmuntra ytterligare till lärar- och personalutbyten och sist men kanske viktigast är att fler av universitetets studenter ska kunna studera utomlands inom ramen för sina utbildningsprogram.

 

Vad är viktigt för att universitetet ska kunna leva upp till strategin?
— För att även i fortsättningen ska ha en stark internationell position behöver vi arbeta målmedvetet och metodiskt. Vi behöver en väl genomtänkt och för verksamheten tydlig stödfunktion för internationalisering. Våra utbildningar måste vara av hög kvalitet för att efterfrågas. Våra studenter måste få internationella perspektiv i sina utbildningar. Internationella studenter ska finnas på samtliga utbildningsprogram och antalet utresande studenter ska öka genom fler attraktiva utbytesavtal.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *