Nya visioner och mål för Umeå universitet

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap. Så lyder grundtanken i Umeå universitet 2020 — Vision och mål, som universitetsstyrelsen fastställde i juni.

Utgångspunkten för visionsdokumentet är att Umeå universitet år 2020 har vidareutvecklats som ett internationellt framstående forsknings- och utbildningsuniversitet som spelar en framträdande roll för den regionala utvecklingen. Universitetet ger studenter och medarbetare unika möjligheter att utvecklas, och är ett universitet som förser samhället både lokalt och globalt med ny kunskap och kreativa människor.

Ett centralt programråd med prorektor Kjell Jonsson som ordförande och ledamöter från fakulteterna, de strategiska råden och andra grupperingar har under våren arbetat med Vision 2020 som slutligen bearbetats av universitetsledningen.

Målen är formulerade under tre huvudrubriker varav den första — Ett universitet som gör det möjligt — beskriver de övergripande målen:

  • Långsiktighet möjliggör högt risktagande.
  • Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten.
  • Samverkan skapar utveckling och stärker kvaliteten.

— Under hösten har vi arbetat centralt med delmålen mot 2015 för att landa i mer konkreta mål. Det blir också ett viktigt arbete för fakulteter och institutioner, säger Kjell Jonsson.

— Arbetet har gått fort för att det ska vara möjligt att använda dokumentet som underlag inför nästa års verksamhetsplanering och budget. Därför är det väl saker som vi får slipa på till nästa år, konstaterar universitetsdirektör Lars Lustig.

En nyhet är de treåriga delmål och strategier, med årsvisa uppföljningar, som införs i verksamhetsplan och budget från 2013.

— Förhoppningen är att fakulteter och institutioner ska uppleva att de får längre planeringshorisonter och kanske ett större lugn i den långsiktiga planeringen av sitt
arbete, säger Kjell Jonsson.

— Det är ju många saker i omvärlden som påverkar oss, inte minst regeringens budgetproposition och forsknings- och innovationspropositionen. Våra visionsmål står ju fasta men genomförandet kan förstås förändras av politiska beslut, förklarar de båda.

Umeå universitet 2020 — Vision och mål finns både på engelska och svenska.
Mejla aktum@adm.umu.se om du vill beställa fler dokument.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *