Att skicka mail har inte alltid varit så lätt…

Så småningom började de mest oförvägna forskarna skicka meddelanden via ”så kallad datapost”…. Inga som helst garantier ges för att de åtgärder som beskrivs är vare sig lagliga eller tekniskt utförbara!

Så ung som jag ändå är (relativt sett :-)) så kan man inte tro att jag jobbat på institutionen för datavetenskap i mer än 35 år. Det har varit en fascinerande resa. Det som var high-tech då är stenålder nu. När jag började plugga datavetenskap (som då hette informationsbehandling) fick vi (på vissa kurser) stansa in våra program på hålkort. (Jaså, du vet inte vad hålkort är! Kolla på http://sv.wikipedia.org/wiki/Hålkort ) Sen gick man med hålkortsbunten till UMDAC (och aktade sig noga för att tappa bunten så att korten kom i oordning), lämnade in dem, och fick komma tillbaka ett par timmar senare och hämta ett papper med resultatet – som alltför ofta var en felrapport.

Men tekniken utvecklades. Så småningom började de mest oförvägna forskarna skicka meddelanden via ”så kallad datapost”. Jag har i min ägo en klenod från 1983, en liten skrift där vår dåvarande professor Axel Ruhe beskriver hur man kunde koppla upp sig för att skicka och ta emot meddelanden till och från kollegor i USA. För säkerhets skull inleder han dock sin redogörelse med följande ”disclaimer”: Inga som helst garantier ges för att de åtgärder som beskrivs är vare sig lagliga eller tekniskt utförbara!

Beskrivningen av hur man gör omfattar minst ett halvt dussin steg, där man måste upprätta kontakt mellan flera olika datanät. Centralt i sammanhanget är den amerikanska militärens ARPANET, men författaren konstaterar lakoniskt: En nackdel är att de svenska universitetsdatacentralerna ännu ej är inlemmade i det amerikanska försvaret, så man får gå en omväg via något av de kommersiella näten för att komma in.

Det enda man kunde skicka var textmeddelanden.  Som en (långsiktig?) framtidvision beskrivs: Idealet vore om man kunde ha en brevlåda här i Umeå, och fick meddelande om att man fått brev från David Scott i Texas redan vid en vanlig inloggning, och att man genom ett enkelt kommando kunde sända ett av sina program eller datamaterial över till honom.

Detta är bara trettio år sedan. Nu är det inte bara människor som är uppkopplade dygnet runt, utan även några miljarder prylar.

Ja, datavetenskap är ett fascinerande ämne! Med tillämpningar inom livets alla områden, i stort sett. Jag satt i förra veckan och lyssnade på föredragen på CS Research Day, där några av våra forskare presenterar den forskning som man sysslar med.  (Den som är intresserad kan kolla på http://bambuser.com/v/4478066 och http://bambuser.com/v/4478236 ). Här berättas om allt från resurshantering i datormoln till intelligenta system inom hälsovården, från hur man kan optimera designen av antenner till artificiell intelligens och resonerande.  Mycket har hänt på 30 år!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *