Föreställ dig en meteorolog, brobyggare och deltidsbrandman

En välplanerad bro gör att det bara tar fem minuter att nå flygplatsen från universitetet, den är lätt att använda och fungerar för alla vanliga fordon och fotgängare, om den inte fanns skulle det ta minst fem gånger så lång tid. För mig är det målsättningen för hur våra IT-system borde fungera.

Omväxlande,

Tanken var att beskriva vad jag och mina kollegor jobbar med på dagarna här på driften på ITS. Precis som många andra saker är det ibland svårt att konkret beskriva på en bra nivå utan att det blir väldigt tekniskt, så jag tar till en räddningsplanka i form av liknelser.

Föreställ dig en meteorolog, brobyggare och deltidsbrandman så är det rätt nära. Meteorologen analyserar vädersystem och försöker förutspå något som påverkas otroligt mycket av yttre faktorer. De perioder då prognosen stämmer kan brobyggaren fortsätta att binda ihop både vanliga och mer exotiska platser med varandra genom broar, eftersom alla klätt sig efter vädret och stängt fönstren innan regnet. Men ibland kommer det en helt oförutsedd orkan och orsakar besvär, då måste deltidsbrandmannen ta på sig den vita hjälmen och hjälpa till där det finns behov.

Konstruktionen av broar är precis som våra IT-system något som behöver väljas med omsorg både när det gäller placering, utformning och material. Valen bestäms till stor del av vilka användarna antas vara, när det skall vara klart och hur länge den skall fungera. Är det en cykelbro eller bro för tung trafik? Är det vatten under eller en ravin? Är det endast en typ av fordon eller alla? Skall det vara vägtull på bron? Är brofästena i olika länder som har olika regler? Hur många skall använda den varje dag? ….

Många frågor är det, men det är här jag känner en härlig trygghet och stort förtroende för de personer jag får jobba med varje dag inom ITS och andra delar av universitet. Det är en samling personer med otrolig kunskapsbredd kombinerad med en stor nypa värme och skratt, vilket underlättar dagarna då prognosen blivit helt fel, men framförallt gör vardagen väldigt lätt att vakna till.

Nästan alltid har majoriteten av arbetet kring en bro gjorts innan invigningen, därefter är det support och underhåll för att den skall fortsätta vara välskyltad och säker. Våra IT-system har motsvarande fördelning på många sätt även om de oftast har en mer föränderlig yta som utvecklas och förbättras även efter invigningen. Men det behövs alltid fortlöpande arbetet efter invigningen för att saker skall flyta på bra och även där har brobyggaren en tydlig plats.

En välplanerad bro gör att det bara tar fem minuter att nå flygplatsen från universitetet, den är lätt att använda och fungerar för alla vanliga fordon och fotgängare, och dessutom hela året, om den inte fanns skulle det ta minst fem gånger så lång tid att göra samma sak. För mig är det målsättningen för hur våra IT-system borde fungera och vad vi jobbar tillsammans mot varje dag.

Men ett par av skillnaderna mot broar är att våra IT-system har en livstid på tre år, de skall fungera med helt nya saker som inte fanns när bron byggdes och att vi har väldigt stora immateriella värden i systemen. En bro går alltid att bygga upp igen från grunden i värsta fall, men många av de saker som finns i systemen är inte möjliga att återskapa i efterhand utan måste säkerställas utanför, på samma sätt är det viktigt med bra informationssäkerhet för att inga utomstående skall kunna nå känslig information eller värdefull forskning. En del system bygger vi från grunden, andra är mer Lego av färdiga bitar, och en del system har andra gjort och vi övertagit ansvaret för.

Jag hoppas det blev lite klarare för dig hur vardagen för oss på driften ser ut.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *