Paradoxyrket att vara kock

Idag är många kockar arbetslösa samtidigt som efterfrågan på kockar är enorm.

Enligt en färsk rapport finansierad av BFUF, Besöknäringens forsknings- och utvecklingsfond, kommer hotell- och restaurangbranschen behöva rekrytera ett stort antal personer de närmaste 10 åren för att klara bemanningen inom en växande bransch. Ca 40 000 personer lämnar branschen varje år så för att möta framtiden på ett bra sätt måste 40 000-50 000 nya arbetsvilliga personer lockas till branschen varje år fram till 2023. Men inte bara måste man vara arbetsvillig om man tex redan är utbildad kock, helst skall man sedan tidigare ha god renommé eller specialistkunskap. Idag är många kockar arbetslösa samtidigt som efterfrågan på kockar är enorm. Därav paradoxen. Det är helt enkelt så att kompetensen bland de arbetssökande kockarna anses vara för låg.

Inte heller kan gymnasieskolans yrkesinriktade program förse branschen med tillräckligt antal nya potentiella medarbetare. Antalet ungdomar, tillika elever på gymnasieskolan, intresserade av branschen är helt enkelt för låg. Mycket för låg.

I synnerhet vill arbetsgivarna att de anställdas kompetens inom följande områden är befästa eller utvecklas: Försäljning, ledarskap och kundbemötande. Kanske inte det som gymnasieskolan i första hand inriktar sig på.

Med detta i tanken känns det bra att arbeta på en arbetsplats inom akademin där studenterna med stor säkerhet har ett jobb efter examen. Lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Utbildning vid en Restauranghögskola, på ett universitet, ger inte bara djup och kritisk reflektion som täcker den särskilda efterfrågan från arbetsgivare, det ger också en bredd. Jag styrks också av att veta att de institutioner vi samarbetar med vid Umeå universitet hjälper oss att inte bara tillse att våra studenter når nationella och lokala mål för examen, de hjälper också oss att säkra att studenter får goda kunskaper inom de områden som arbetsgivarna särskilt efterfrågar.

Ser jag nu tillbaka ett antal veckor i tiden kan jag stolt skriva om det dryga dussinet avgångsstudenter som i två veckor haft sin restaurang i drift. Urskog, Restaurang Urskog. 13 studenter som efter flera års studier i bl.a gastronomi, ekonomi, ledarskap och bemötande tilldelats uppgiften att inom en given ram skapa sin egen restaurang att öppna den 7 mars. Ramen har bland annat klargjort att följande skulle beaktas: Hållbarhet, rekommenderade näringsvärden, god ekonomi, en platt organisation samt genus. De värdeord studenterna efter starten på kursen valt att ha som grund för sin restaurang har varit hållbarhet, alkoholfritt och mer grönt än kött, säsong och skapa mervärde, samarbete och öppenhet samt konstruktiv kritik. Jag tror att många av de gäster som varit och upplevt Restaurang Urskog har kunnat ta del av de värderingar som studenterna arbetat utifrån.

De potentiella arbetsgivare som varit gäster, och alla vi andra nöjda gäster, har kunnat konstatera att 2014 års kull av studenter fått luft under vingarna och levererat ett mycket trevligt kundbemötande och härligt lättsåld god förfinad mat och dryck gjord på enkla råvaror. Färdighet att leda små och stora grupper är svårt men inte omöjligt att träna i en platt organisation. Mest kanske bara knepigt för gästen att genomskåda. Men som lärare på kursen och medverkande under driften kan jag konstatera att övning ger färdighet.
Redan idag kan jag vid besök på lokala krogar och hotell se att delar personalen utbildats vid Restauranghögskolan. På chefsnivå och därunder. Det känns bra. Reser jag söderut till de stora växande städerna ser jag också att många av de anställda har en högre utbildning. Från Umeå eller annan ort. Ett kvitto på att utbildning lönar sig. Man skall inte vara arbetssökande när branschen efterfrågar kompetens.

Läs rapporten från BFUF i dess helhet:
http://bfuf.se/aktuellt/tillvaxtvark-ny-rapport-fran-bfuf/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *