UCL – grupp14

För drygt ett år sedan påbörjade jag kursen UCL - Universitetets chef och ledarutvecklingsprogram tillsammans med andra prefekter, biträdande och ställföreträdande prefekter samt föreståndare och enhetschefer inom Umu. Till veckan åker vi till Tromsö. Man brukar ju säga att - "Lika barn leka bäst" men under denna kurs har jag lärt mig att - "Olika barn också kan leka bra och lära mycket av varandra".

Matts Björklund och Anna Mothander på personalenheten har under året lotsat oss igenom denna kurs. UCL, Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram, ska ha funktionen att verka utvecklingsdrivande och vilar på grundsynen att när chefer och medarbetare mår bra, trivs och utvecklas leder det till förbättrade prestationer. UCL syftar till att ge oss bästa möjliga förutsättningar för en strategisk utveckling av det egna ledarskapet, verksamheten och medarbetarna, det ger också grundläggande kunskaper om ansvar, befogenheter samt lagar och riktlinjer. Utbildningen har behandlat sju huvudområden med underliggande teman.

1. Att vara chef i en högskoleorganisation
2. Ekonomi och ledarskap
3. Regelverk som styr högskolan och arbetsgivarrollen
4. Mitt personliga ledarskap
5. Att leda grupper
6. Strategiskt ledarskap och verksamhetsutveckling
7. Omvärlden och framtidens ledarskap

Till veckan har vi kommit till tema 7, Omvärlden, och vi ska på studieresa till Tromsö. Det ska bli trevliga att möta alla igen och intressant att se hur de arbetar i Tromsö. De har också byggt upp en idrottshögskola i Tromsö och under torsdag förmiddag har jag lyckats boka in en träff med dem.

För mig har denna kurs varit utvecklande dels för att jag har fått ny kunskap vad gäller framförallt universitetets regler, struktur och ekonomi men framförallt har det gett mig perspektiv och insikt i vad akademiskt ledarskap är. Det har varit häftigt att vi varit en så blandad grupp av chefer från helt olika verksamheter. Många av dessa kollegor skulle jag nog inte mött om det inte var för denna kurs.  Vi är så olika i både sätt att vara och tänka men det är just det som varit så stimulerande. Jag har genom kursen också fått en bättre bild av mitt eget ledarskap och varför jag gör som jag gör i olika situationer, spännande och lite läskigt:)

Denna helg har jag varit i Stockholm tillsammans med 200 andra gymnastikledare runt om i landet och fått utbildning av Riksidrottsförbundets specialister inom träningslära, idrottspsykologi, idrottsnutrition och skadeförebyggande träning. Jag kan ta med mycket av innehållet i de föreläsningarna till mitt dagliga arbete.

Nu drar jag streck i min blogg men ni är varmt välkomna upp till idrottshögskolans kansli på IKSU sport och ni vill veta mer om oss! / Pernilla

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *