Vikten av att prova sina vingar…

På termin 9 i Östersund har vi tagit emot 12 studenter per termin sedan starten hösten 2012. Det är förmånligt med så små studentgrupper. Det ger utrymme att erbjuda många, bra kliniska träningstillfällen, möjlighet att anpassa undervisningen och inte minst betydelsefullt, att lära känna alla studenterna till namn och som individer.

Idag har jag haft s.k. kandidatmottagning. Det innebär att läkarstudenterna själva får ta emot patienter och diskutera sina fynd och slutsatser med mig som handledare. Handledaren är samtidigt ansvarig läkare och gör avslutningsvis en egen bedömning av patienten och utfärdar eventuella recept. Jag brukar tacka patienterna för att de medverkar vid kandidatmottagningen. De har redan i kallelsen informerats om möjligheten att avböja studentmedverkan men få patienter gör det. Jag upplever att de, liksom vi lärare och studenter, är glada och stolta över att vi utbildar blivande läkare i Östersund.

Studenterna på termin 9 i Östersund är generellt mycket ambitiösa och till sommaren kommer flera av dem att bemanna akutmottagningarna i Norrland och i resten av Sverige. Det är därför viktigt att de nu under utbildningens senare fas verkligen får prova vingarna och ta ett större ansvar, något som vi mer pedagogiskt korrekt kallar för ”progression i utbildningen”. För trots att studenterna har goda kunskaper och vana av att undersöka patienter kan det vara svårt att ta steget till att självständigt föreslå handläggning och behandling. Kandidatmottagningen är ett utmärkt tillfälle att få öva på detta.

Läkarstudenterna i Östersund är omtyckta av patienterna, de är noggranna, vänliga och intresserade. Vi övriga får anstränga oss lite extra med studenter omkring oss. Studenterna är uppdaterade och ställer pålästa frågor. Jag tycker det är bra, eftersom det sprider ringar på vattnet så att vården omprövas och förbättras. Patienterna blir vinnare!

 

Nästa inlägg handlar om hur det är att undervisa på distans.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *