Personlig tränare för knoppen

"Det som slår mig är aforismen ”Det är svårt att spå, speciellt om framtiden!”, tillskriven många (Mark Twain? Casey Stangel? Niels Bohr?)

Mina gissningar om framtidens lärande blir minskad betydelse av faktaurval och faktainlärning, men ökad betydelse av kreativitet, hypotesbyggande och problemlösning. Min förhoppning är hand-outens hädangång, retorikens revival och en intensiv innovativ inspiration!  Det ställer frågor om syftet med utbildningen på sin spets.

Förutsättningarna för den högre utbildningen påverkas av flera stora samhällstrender – snabbt ökande internationalisering, ökad internationell och kompetent konkurrens, dramatiskt ökad kapacitet för elektronisk lagring och åtkomst av data, samt ökade förväntningar om individuell utveckling och uppfyllda egna livsförväntningar hos studenter. Samtidigt kommer dessa att efter utbildningen möta krav från sina nya arbetsplatser om stor förmåga att både kunna ta fram och kreativt hantera kunskaper från vitt skilda områden.

 

DETTA KRÄVER ATT UTBILDAREN verkligen tar ställning till syftet med ett utbildningsmoment, där de övergripande utbildningsmålen hålls i fokus, samtidigt som definitionerna av kunskapskraven är tydliga. Internationaliseringen av kunskapsutbudet kommer vidare att ställa krav på en auktorisation av utbildningskällor på t.ex. internet, det vill säga vilka kunskapskällor som studenten kan eller bör använda för att nå uppsatta mål.

Datorerna (eller telefonerna) blir fortsatt mindre och kraftfullare, och användargränssnitten blir allt mer sofistikerade, vilket ger en kraftfull hjälp för sökning och kombination av fakta. Samtidigt behövs ändå en grundläggande bas av fakta för att studenten senare ska kunna fritt associera och skapa; jämför den kreativa devisen om franska bilar: ”Oväntade tekniska lösningar på okända problem”!

 

UNDERVISNINGEN MÅSTE DÄRFÖR syfta mot klassiska pedagogiska mål – att inspirera och motivera studenten genom engagerade lärare och forskare. Min förhoppning är handledare som personliga tränare inte bara för kroppen utan även för ”knoppen”. En tidigt profilerad och datoriserad faktainlärning kan ge möjlighet till individualiserad träning, kanske genom fallstudier som interaktivt anpassas till studentens framsteg, där svagheter i studentens kunskaper stärks med datorprogram som adapterar efter studentens användningssätt.

Hur kan vi ana vart utvecklingen är på väg? Kanske genom att blicka tillbaka på Marshall McLuhan, som under 1960-talet bland annat framförde tesen att nya media uppstår i skärningspunkten mellan gamla (TV är en korsning mellan radio och film; diskoteket mellan restaurang och grammofon; musikvideon mellan grammofonskivan och TV osv).

I nutid ser vi ju inte bara mp3-spelaren som en korsning mellan bandspelaren och datorn, utan även podcasten som en korsning mellan mp3-spelaren och föreläsningen. Men det är lätt att se bakåt, och som sagt svårare att skåda framåt…

Men ”The media is the Message” sa Marshall!”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *