Richard Lindberg om hållbar utveckling på Handelshögskolan

På Handelshögskolan vid Umeå universitet är hållbarhet något som genomsyrar det mesta, från mission och vision till enskilda utbildningsplaner. Varje år genomförs en temadag om hållbar utveckling. En av de ansvariga är Richard Lindberg.

— Vi vill skapa ett tillräckligt intressant evenemang med temadagen som får studenterna själva att aktivt vilja delta i diskussionen. Målsättningen är att bjuda in gästföreläsare från näringsliv och organisationer som arbetar med dessa frågor på nationell eller internationell nivå. Temat för dagen, som har genomförts i fyra år, har varierat. Den underliggande röda tråden har dock alltid varit brytpunkten mellan den ekonomiska sektorn och dess hållbarhetsutmaningar med exempelvis både klädbranschen och livsmedelsbranschen i fokus. Hållbarhet är en viktig fråga som studenterna måste få med sig inkluderad i utbildningen vilket skapar eftertanke och handling ute i arbetslivet. Temadagen kan ses som ett skyltfönster för dessa frågor.
 
— En stor utmaning vi ser med hållbar utveckling är att det tar tid att få ett brett genomslag i en så stor organisation. På institutionsnivå jobbar vi med hållbar utveckling genom ett fokus på de tre huvudområdena utbildning, forskning och samverkan med tillägget direkt miljöpåverkan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *