Siktet inställt på Indien

Indien är hett — inte minst vid Umeå universitet. Här finns numera sekretariatet för Nordiska centret i Indien och när det gäller internationalisering av utbildning prioriteras Indien. För socialt arbete är landet en kär bekant.

— Vårt samarbete med Indien började egentligen av en slump — en lyckad
reservplan som utvecklades till ett givande utbytesprogram, säger Siv-Inger Bucht, internationell koordinator vid socialt arbete. Hon syftar på institutionens succéartade lärar- och studentutbyte med Cauvery College for Women i staden Tiruchirapalli, eller ”Trichy”, i södra Indien.

Allt började år 2002. Fem av institutionens socionomstudenter var på väg till Nepal för fältförlagda studier, när UD avrådde dem från att resa dit på grund av uppblossande oroligheter. För att inte helt behöva ändra resans färdriktning, kontaktade Siv-Inger en fältkoordinator i grannlandet Indien. Han nappade.
— Studenterna var väldigt nöjda, och ryktet om Indien spred sig snabbt på utbildningen. Suget efter att göra fältstudier där ökade mycket, och för att se vad som lockade åkte jag dit själv.

 

På plats presenterades hon för prefekten för socionomutbildningen på Cauvery
College for Women, och hon blev en dörröppnare för ytterligare samarbete. Siv-Inger sökte och beviljades pengar från Linnaeus-Palmeprogrammet, och 2005 kunde utbytesprogrammet starta.
— Första året ägnade vi åt att planera och förankra samarbetet vid de två universiteten. Andra året startade lärarutbytet, och sedan studentutbytet — för oss var det tre steg i rätt ordning.

Sedan dess har det totalt blivit 14 lärarutbyten och runt 400 studenter som åkt till Indien på utbyte. Samarbetet har gett både lärare och studenter nya perspektiv.
— Att arbeta med att stödja utsatta människor där kräver förstås andra kunskaper än de vi behöver för att lösa problem här hemma, säger Siv-Inger.

 

För Siv-Inger, som jobbar heltid med internationalisering, innebar utbytet att hon varje år åkte till Indien för att utvärdera och planera. Hon betonar hur viktigt det är med en engagerad kontaktperson på plats. En annan pusselbit är att få gästlärare som kommer till Umeå att trivas. Siv-Inger har därför utformat ett välkomstprogram, Everyday life in Sweden, med praktiska temadagar om alltifrån att gå och handla till klädkoder, mattraditioner, allemansrätt och trafikregler.

Institutionen fortsätter att satsa på internationalisering, och för socionomutbildningen utgör utbytet med Indien en fördel i marknadsföringen. Dessutom har ett samarbete med ett kinesiskt universitet inletts.
— Men här vill vi att forskning ska ingå som en tydligare del. Jag tror att det ger en större stabilitet och gör kontakten mindre personberoende.

Siv-Ingers mångåriga erfarenheter betyder mycket för universitetets satsning inom det så kallade Indien-projektet, som leds av Elin Ljungström, internationell koordinator vid International Office.
— Tanken är att projektet ska generera fler och mer nyttjade utbytesavtal, stödja samarbetet med indiska lärosäten och leda till ökad mobilitet bland studenter, lärare och medarbetare, säger hon.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *