Fyra frågor till Lärarhögskolan

Annika Kjellson Lind är kanslichef för Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Hur har söktrycket till utbildningar vid Lärarhögskolan utvecklats de senaste åren?

Lärarhögskolan har de senaste åren sett ett ökat söktryck till våra utbildningar, men i år har vi ändå en nedåtgående trend vad gäller registrerade.

Vilken är den största utmaningen inom studentrekrytering som du ser framför dig de närmsta åren?

En utmaning är att fylla platserna på speciallärarprogrammet och ämneslärarprogrammet.

Har Lärarhögskolan några särskilda satsningar, kampanjer eller liknande, på gång inför vårens ansökningsomgång?

Vi kommer att marknadsföra programmen som tidigare via webbkampanjer och film.

Arbetar Lärarhögskolan aktivt med internationell studentrekrytering?

Pedagogiska institutionen arbetar aktivt med att rekrytera studenter till kursen ”Teaching and Learning in an International context”.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *