Tydlig strategi för framgång

Institutionen för informatik når framgångar när det gäller publicering och citering. Jonny Holmström och hans forskargrupp satsade från start på tydliga mål för forskning, och för integration med institutionens utbildningar och det omgivande samhället

Jonny Holmström,  professor.

Jonny Holmström,
professor.

Hur ser du på bibliometriska mätningar?

— Detta med bibliometriska mätningar tycks bli mer och mer viktigt. Personligen är jag kluven måste jag erkänna. Jag är övertygad om att bibliometriska mätningar, när de kopplas till anslagstilldelning, kommer att förändra vetenskapens prioriteringar, men kanske inte på det sätt som man skulle önska. Ett problem, som redan är fullt märkbart, är att de bibliometriska bedömningarna tvärtemot avsikten används på individnivå. Forskare anställs eller befordras tack vare sin förmåga att producera artiklar snarare än för att de har önskad kompetens eller bedriver kvalificerad forskning om väsentliga problem. Dessa saker utesluter givetvis inte varandra, men man bör reflektera noga över detta.

 

Din forskargrupp har visat goda resultat i dessa mätningar. Hur har ni arbetat för att nå dit?

— Det känns givetvis roligt att vår forskargrupp visar starka resultat i mätningarna. Jag menar att en tydlig strategi ligger bakom dessa framgångar. Bakgrunden ligger i mina erfarenheter som postdok. Jag gjorde min postdok på Georgia State University i
Atlanta, vilket var en underbar men också omtumlande erfarenhet. De har varit rankade som världsetta i mitt ämne i tjugo års tid och jag kunde snabbt konstatera att deras tydliga strategi låg bakom framgångarna. När jag återvände till Umeå så upplevde jag en kulturkrock då jag tyckte att den nationella forskningen i mitt ämne var både splittrad och svag. Jag hade inte riktigt sett det tidigare, men det blev oerhört tydligt när jag kom hem. När jag började bygga upp en forskargrupp föddes IT-managementgruppen ur denna kulturkrock. Vi utvecklade en strategi med fyra grundbultar: 1. Ett tydligt forskningsfokus. 2. Satsning på kvalitet i våra publikationer. 3. Tydlig integration mellan vår forskning och regionala aktörer. 4. Stark integration mellan vår forskning och våra utbildningsprogram.

 

Har ni haft särskilda strategier, vad gäller publicering?— Det forskningsfokus vi adresserar i gruppen är information systems — en av våra två forskningsprofiler vid informatik. Jag tror det varit en nyckel att vi inriktade oss på en internationell scen, bland annat genom att anta samma target journal list (lista med vetenskapliga tidskrifter som vi prioriterar) som är etablerad i vår internationella ämnesorganisation. Vi har lyckats mycket bra med att publicera oss i dessa tidskrifter och våra artiklar är välciterade. När det gäller kvalitetsfrågan, handlar det om att hellre skriva färre men bättre artiklar. Vi har till exempel nyligen fått en artikel publicerad i Research Policy, en vetenskaplig tidskrift med väldigt hög impact factor. Det tog oss två år att skriva artikeln — alla revisioner inräknade, men så fungerar det när man satsar på högrankade tidskrifter. En tredje grundbult är samverkan med regionala aktörer. Eftersom informatik är ett så pass tillämpat ämne är det viktigt — om man vill bedriva ledande forskning — att samverka med ledande praktik. Och det har vi verkligen i vår region — både inom näringsliv och offentlig sektor. Slutligen är integration mellan forskning och utbildningsprogram viktig. I vår grupp har vi bland annat jobbat fram en masterutbildning inom IT management, och på informatikinstitutionen som helhet har vi bra söktryck på våra utbildningsprogram.

 

Hur jobbar ni vidare för att bli ännu bättre?

— Vi är långt från nöjda. Jag är stolt över det vi har gjort, men inte nöjd. Vi kan och ska bli bättre! Det vi jobbar med just nu är ökad internationalisering. Tre av mina doktorander har vistats utomlands under längre perioder, och vi har haft internationella forskare som kommit hit. Jag är speciellt nöjd med att vi jobbar med internationellt etablerade forskare som Lars Mathiassen och Kalle Lyytinen. Vår samverkan med dem har betytt mycket för att utveckla gruppen. Det är viktigt att jobba med forskare som är bättre än en själv så att man pushar sina egna gränser. Det har jag fått göra när jag jobbar med dem! ○

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *