Utblick: Studenter utbildar studenter i hållbar utveckling

I Uppsala skedde det för 25 år sedan en förändring i den traditionsbundna akademiska världen. Studenternas missnöje med läroplanerna på miljöområdet vid traditionella utbildningar ledde till skapandet av institutionen Cemus som sedan dess aktivt bedrivit utbildning.

CEMUS ÄR EN AKTIVISTISK studentrörelse som startade 1992 med målet att övergripande förändra och förbättra miljö- undervisningen vid utbildningar på Uppsala universitet. I dag, 25 år senare, bedriver Cemus en gränsöverskridande verksamhet där studenter både utbildar andra studenter och riktar sig ut i samhället.

— Att initiativet Cemus fick fart och genomslag var ett resultat av gynnsamma förhållanden där personer i etablerade positioner skapade möjligheter för studenterna att starta något helt nytt. Man kan säga att Cemus utvecklades ur studenternas besvikelse över utbildningsalternativen vilket de förvandlade till något positivt, säger Malin Östman, kurssamordnare vid Cemus.
 
STORA DELAR AV CEMUS, Centret för miljö- och utvecklingsstudier, drivs i ett samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Initiativet ledde till utformandet av egna utbildningar. Cemus drivs än idag av studenter och de anordnar årligen kurser, föreläsningar och evenemang för att vidareutveckla samhällets roll tillsammans med den akademiska världen om det hållbara idealet.
I slutet av varje termin anordnar Cemus ett evenemang med namnet Uppsala sustainability festival där det under en dag bjuds på ett fullspäckat schema med föreläsningar, workshops, poesi och mat. Detta för att uppmärksamma världsomfattande problem som global uppvärmning, fattigdom och problem med integration. Det är dock inte bara problem som lyfts fram utan även positiva förändringar i världen, som den ökande andelen förnybar energi av den totala energiproduktionen.
 
SEDAN GRUNDANDET AV Cemus har verksamheten aktivt lyft frågor som klimathotet och hållbar utveckling. Utbudet på kurser är bland annat hållbar utveckling och global miljöhistoria, men även kurser på masternivå. Studenternas vilja och möjligheter att förändra den akademiska synen på ämnesområdet är något Malin Östmananser är ovanligt vid Uppsala universitet med sina starka akademiska traditioner.

–Cemus har även ett gott samarbete med andra institutioner och universitet där forskare och föreläsare anlitas att lära ut i Uppsala. Vi anpassar ständigt innehållet efter de ämnen som anses viktiga och tidsenliga, sä- ger Malin Östman.
 
2017 FYLLER CEMUS 25 år och det firas bland annat med att ge ut essäer och berättelser varje vecka under hela året. Materialet finns tillgängligt både på Facebook och magasinet Cemuse.
Vid årets slut kommer materialet att sättas samman till en fullständig samling som ska publiceras. Essäerna kan bestå av såväl personliga berättelser som mer akademiska skrifter, både i skriven form eller som podcasts samt videoklipp.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *