Utblick: Utbyte i Phnom Penh

Lars lundmark, forskningsingenjör vid kemiska institutionen, Umeå universitet, åkte före jul – via ett Linnaeus-Palme-utbyte – som lärare i 40 dagar till Phnom Penh. Läs hans resebrev till Aktums läsare:

Just nu befinner jag mig i Kambodjas huvudstad Phnom Penh för att ge kursen analytisk kemisk instrumentering för masterstudenter i kemi här vid Royal University of Phnom Penh. Kursen ska göra studenterna mer förstående för de instrument som de använder vid kemiska analyser. Jag har hållit den här kursen för doktorander och kemistudenter i många år vid Umeå universitet, och även några gånger som sommarkurs på Saigon National University i Vietnam.

 

Studenterna här är synnerligen studiemotiverade och trots att kursen var deras första som helt och hållet hölls på engelska, så blev resultatet på tentan över förväntan. De är inte så vana vid praktiska moment, men är väldigt aktiva och intresserade. Kursen tar upp grundläggande ellära, elsäkerhet, omvandling av icke elektriska signaler till elektriska. Vi tar också upp lite om elektroniska kretsar och gör mindre laborationer, till exempel att mäta ljus med fotodiod och operationsförstärkare. För att förstärka inlärningen har jag en av deras ordinarie lärare som bisittare och han sammanfattar mina muntliga presentationer på deras eget språk (khmer).

Många av de äldre lärarna här har masterkompetens som de fått i någon av de tidigare Sovjetrepublikerna, medan några av de yngre har fått utbildning i Sydkorea eller Japan. De flesta lärarna saknar praktiskt arbete med instrument. Då kommer min erfarenhet av nästan 50 års arbete med instrument, service och reparationer väl till pass. Den vanliga kommentaren här — när något inte fungerar — är ”waiting for Lundmark to fix it! ”

 

Det gör att jag har fullt upp också när jag inte undervisar. Med kompetens i både kemi och elektronik kan jag reparera utrustning och handleda deras examensstudenter som gör sina projektarbeten. Sommaren 2012 hade vi tre Minor Field Studenter, MFS, (MFS kan sökas av lärosäten och institutioner för fältstudier) som startade metoder för analys av arsenik i brunnsvatten. Det finns områden här i Kambodja som har mycket höga halter av arsenik i brunnsvattnet — ibland har vattnet värden som är tio gånger högre än gränsvärdet som Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar. I några av vattenproverna som mina studenter Fabian, Jenny och Marjasim undersökte var halterna över 100 ppb (part per biljon)

 

Min reselektyr under resan är Ett annat liv, en memoarbok av Per Olov Enquist från Hjoggböle i Västerbotten. Jag kommer till sidan 197 och läser följande om utrymningen av Phnom Penh 1979: ”… en stad på tre miljoner befolkas nu av fem miljoner, ingen mat, epidemier på gång, då beordras plötsligt en total utrymning av staden… alla ska ut på landet för att odla och söka mat”.

 

Nu vet vi att mellan 1,5 och 3 miljoner människor dog under Pol Pot och röda khmerernas regim mellan 1975 och 1979 — antingen på Killing Fields eller av svält och umbäranden. En av våra studenter från Kambodja berättade att hela hennes familj var på väg till Killing Fields i samma stund som vietnameserna kom till undsättning för att befria Phnom Penh. Fångvaktarna dog av skottlossningen men hela hennes familj överlevde och hon blev så småningom laboratoriechef för Water Quality laboratory i Phnom Penh.

 

Första gången jag besökte Kambodja och Phnom Penh var under landets första val 1992 då jag hade ett Sida-finansierat uppdrag att starta ett Water Quality monitoring project i Mekongfloden under ledning av Mekong River Commission. Då minns jag speciellt en kväll när jag var ute och åt middag. Cirka 200 meter från min restaurang blev det skottlossning på gatan. Jag såg att restaurang-ägaren tog ett gevär. Det kändes lite nervöst, men jag fortsatte min middag. Plötsligt hördes ett våldsamt skyfall utanför på gatan och skottlossningen upphörde. Jag smög mig ut i regnet och sprang mitt livs snabbaste 200-meterslopp tillbaka till hotellet.

 

Nu, 20 år senare, är det politiska läget ganska stabilt med ”Cambodias Peoples party” som största parti och Hun Senh som premiärminister med väldigt stor makt. Landet är också nära knutet till Vietnam och kommunistpartiet där.

 

Vi på analytisk kemi har haft Linnaeus-Palme-projekt med Vietnam i åtta år och jag har åtskilliga gånger besökt bland annat Vietnam, Kambodja och Laos i olika projekt. Jag har också anlitats av ISP (International Science Program) vid Uppsala universitet — som med SIDA-medel hjälper forskare att bygga upp forskningsverksamhet.

 

Det är alltid trevligt att komma till andra kulturer och förhoppningsvis kan jag bidra till deras utveckling. Asien, och särskilt Kambodja, är spännande att jobba i och utvecklingen här går mycket snabbt. Jag tror att många vid Umeå universitet skulle kunna uppskatta att åka iväg på utbyte — då man också själv lär sig mycket och får se saker ur andra perspektiv.”

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *