Vad betyder mål 1 i ditt arbete, Yvonne?

Yvonne Andersson, personalchef, om mål 1: Långsiktighet möjliggör högt risktagande

Yvonne Andersson, chef personalenhetenVad innebär det här målet för dig i ditt arbete?
– Det innebär att jag och personalenheten på olika sätt ska ta fram strategier och aktiviteter som stödjer målsättningen med internationellt attraktiva befattningar för lärare/forskare. Mer konkret så arbetar vi med att tydliggöra och utveckla karriärvägar för lärare/forskare. Jag tror det blir allt viktigare att när man söker sig till Umeå universitet så får man en bra information om hur våra befattningar och karriärvägar ser ut och vad de innebär. Utöver detta behöver vi förbättra service till lärare/forskare som kommer från andra länder så att de får en bra start här. Målet innebär också att vi på personalenheten på olika sätt stödjer en utveckling för hälsosamma och kreativa men också lärande arbetsmiljöer. Några aktuella frågor nu är utbildning för blivande forskningsledare, bra friskvårdsförmåner, förbättring av utvecklings- (karriär-) samtal.

Vad krävs för att du/ni ska uppnå målet?
– Det krävs ett nära samarbete med ledning, fakulteter och chefer där vi har samsyn om vad vi särskilt ska göra för att uppnå målet.

Ser du några särskilda svårigheter i arbetet med att uppnå detta mål?
– Svårigheterna är att det finns olika befattningar som arbetar med forskning, men som har, och som även i framtiden kommer att ha, olika förutsättningar när det gäller resurser och stabilitet. Att då kunna kommunicera karriärvägar och befattningars förutsättningar blir en utmaning.

Hur ska ni arbeta med visionsdokumentet för att det ska genomsyra ert arbete?
– Vi kommer att utgå från visionsdokumentet och målen när vi på enheten arbetar fram vår verksamhetsplan för 2013.

Att Umeå universitet arbetar mot det här målet – vad kan det på sikt innebära för universitet?
– Det kan innebära att vi får mycket duktiga lärare/forskare att välja Umeå universitet som arbetsplats. Det har stor betydelse för att det blir attraktiva forskarmiljöer för alla som är anställda inom de verksamheterna och att det blir konkurrenskraftig forskning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *