Vad betyder mål 2 i ditt arbete, Lars?

Lars Weinehall, prefekt för folkhälsa och klinisk medicin samt enhetschef för epidemiologi och folkhälsa, om mål 2: Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten

Lars Weinehall, prefekt folkhälsa och klinisk medicin m.m.Vad innebär det här målet för dig i ditt arbete?
– Jag ser det så att dokumentet sammanfattar en färdriktning för universitetet, formulerad av dess ledning. Utmaningen ”ute på fältet” är därmed att i konkret handling ge bästa möjliga förutsättningar för en undervisning och forskning där medarbetarnas kreativitet tas tillvara. Målet fokuserar på den stora betydelse en stark internationalisering har och förutsätter att universitetet jobbar hårdare med att integrera campus- och nätundervisning.    

Vad krävs för att du/ni ska uppnå målet?
– En miljö utgörs i mycket stor utsträckning av de människor som är verksamma i den. Men den rent fysiska gestaltningen, oavsett om det är mötesplatser som fikarum – med utrymme för kreativitet, mötesrum – med luft och ljus, eller den fysiska planeringen, bidrar i allra högsta grad. Impulser utifrån, via nationella eller internationella samarbetspartners, stimulerar dynamik och kreativitet. Men jag tror också att det vi ägnar allt för liten tid till att utveckla samarbeten inom campus. Man behöver inte alla gånger gå över ån efter vatten! 

Ser du några särskilda svårigheter i arbetet med att uppnå detta mål?
– Visioner och mål är, som bekant, långt lättare att formulera än att uppfylla.
 
Hur ska ni arbeta med visionsdokumentet för att det ska genomsyra ert arbete?
– Vi kommer att använda dokumentet på ett typiskt svenskt sätt, det vill säga först bjuda in till information för att våra medarbetare ska få ta del av universitets vision och mål. Och därefter initiera diskussioner på arbetsplatsmöten och i ledningsgrupper. 
 
Att Umeå universitet arbetar mot det här målet – vad kan det på sikt innebära för universitet?
– Min erfarenhet är att visionsdokument av detta slag alltid har ett bäst-före datum. Det sätt att tänka som präglar det tidsfönster när dokumentet tas fram, fastställs och förankras har stor betydelse för hur länge dokumentet i sig lever.
 
– De kommande förankringsdiskussionerna blir en viktig test på om det finns en samsyn mellan olika nivåer och områden inom universitetet.  Jag tror att de visioner och mål för Umeå universitet som nu formulerats kommer att uppfattas stämma tämligen väl med de prioriteringar och den färdriktning som medarbetarna i allmänhet vill se.
 
– Ett universitet med en förankrad färdriktning blir starkare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *