Vad betyder mål 2 i ditt arbete, Sören?

Sören Berglund, IT-chef, om det övergripande målet 2: Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten.

Sören Berglund, IT-chefVad innebär det här målet för dig i ditt arbete?

– Det är positivt att kreativa miljöer lyfts fram i visionsprogrammet. Min tolkning är att universitetet ska erbjuda ett högklassigt fysiskt och digitalt campus, där gränslösa kreativa miljöer går att nå oberoende av om studenter, lärare och forskare råkar befinna sig ­på campus, i bussen eller hemma, och att vår distansundervisning bedrivs i fina virtuella miljöer, som också används flitigt för sociala möten. Med det här uppsatta målet måste universitetet våga omprioritera resurser och satsa mer på digitala miljöer redan nu.

Vad krävs för att du/ni ska uppnå målet?

– Vision, vilja, ledarskap och resurser. Vi har vid universitetet länge legat långt fram när det gäller digitala lösningar och miljöer, men om vi verkligen vill hänga med och till och med ligga i spets inom vissa områden så krävs också i framtiden ett hårt arbete och resurser.

– Det är också viktigt att få möjlighet att överraska, våga prova på nya lösningar och göra folk nyfikna på Umeå universitet. I min vision ska studenter alltid vilja vara uppkopplade till universitetets digitala värld, som därför måste innehålla mer än utbildningsrelaterade delar, exempelvis vad som är på gång på föreningar och klubbar. I vår nya student-app prioriterades till exempel en översikt av restauranger och matsedlar, cykelpumpar och mikrovågsugnar. Framöver ska det också gå att få information hur lång kö det är vid varje matställe.

Ser du några särskilda svårigheter i arbetet med att uppnå detta mål?

– Traditioner och utbildningskultur hos våra institutioner vilar ofta på invanda sätt att undervisa på. Dagens studenter är vana att använda olika programvaror och digitala tjänster, och jag önskar ett driv för att utveckla undervisningen och använda mer digitala resurser. En särskild utmaning är förstås att den tekniska utvecklingen går så fort och att det kostar på att lära sig nya verktyg och använda dem i undervisningssituationen.

Hur ska ni arbeta med visionsdokumentet för att det ska genomsyra ert arbete?

– Vi ledare är motorer i visionsarbetet, både i det stora och i det lilla. Målen är abstrakta och kan vara svåra att ta till sig, men det är min uppgift att försöka koka ihop dem och göra dem begripliga och hanterliga. Jag har en IT-kompass som är inställd på 2020, och försöker uppmuntra universitetet att vilja prova på nya lösningar och vägar. Samtidigt måste jag också se till att olika system fungerar här och nu.

Att Umeå universitet arbetar mot det här målet – vad kan det på sikt innebära för universitetet?

– Förmodligen har vi ungefär samma placering på rankinglistorna som vi har nu, men jag hoppas förstås att vi ska klättra. Våra fysiska miljöer är i toppklass bland världens alla universitet, något som vi ibland har svårt att se. Nu gäller det att utveckla vårt virtuella campus till att bli en av våra konkurrensfördelar, och jag vill se byggkranar även i vår digitala universitetsvärld. IT är ett av de viktigaste verktygen för forskning och utbildning, och jag vill att alla studenter och anställda ska kunna vara uppkopplade mobilt, och att nya appar och lösningar ska väcka nyfikenhet och förundran – helst varje kvartal!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *