Vad betyder mål 3 i ditt arbete, Hans-Olov?

Hans-Olov Byquist, chef för Enheten för näringsliv och samhälle (ENS) om mål 3: Samverkan skapar utveckling och stärker kvaliteten

Hans-Olof Byquist, chef ENSVad innebär det här målet för dig i ditt arbete?
– Målet sätter samverkan och kvaliteten i samverkan i fokus och ger mig ett stöd och en riktning i mitt arbete att inrikta ENS verksamhet på kort och lång sikt.

Vad krävs för att du/ni ska uppnå målet?
– Vi måste naturligtvis i första hand bryta ner målet till ett antal delmål för vår verksamhet och göra dessa realiserbara. Men, man ska också komma ihåg att måluppfyllelsen och resultatet kommer att vara avhängigt av hela vår organisations engagemang för samverkansfrågorna.

Ser du några särskilda svårigheter i arbetet med att uppnå detta mål?
– Samverkan har traditionellt sett inte betraktats som en kärnverksamhet inom akademin. Inom akademin är det utbildning och framför allt forskning som premieras. Det är viktigt att samverkan lyfts fram och ses som en kvalitetsfaktor i utbildning och forskning. Jag tror att det är viktigt att skapa fler incitament som uppmuntrar och stödjer arbetet med samverkan.

Hur ska ni arbeta med visionsdokumentet för att det ska genomsyra ert arbete?
– Vi använder det som ett viktigt underlag i enhetens årliga arbete med att utforma vår verksamhetsplan och ENS mål men vi kommer även att jobba med visonsdokumentet i det mer långsiktiga utvecklingsarbetet för både ENS och universitetets samverkan i stort.

Att Umeå universitet arbetar mot det här målet – vad kan det på sikt innebära för universitet?
– Jag tror det ytterst är en överlevnadsfråga! Lyckas vi inte med samverkansmålet får vi svårt att klara den ökade konkurrensen. Som målet säger så höjer samverkan kvaliteten i utbildning och forskning. Ett strategiskt och väl utvecklat samverkansarbete kommer att leda till att Umeå universitet får en än viktigare position i samhällsutvecklingen både på nationell och internationell nivå.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *